Cá chết, nổi lờ đờ tại dải nước màu vàng bất thường ở cảng Chân Mây

Cá chết, nổi lờ đờ tại dải nước màu vàng bất thường ở cảng Chân Mây (đọc thêm)