Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu bế mạc Hội nghị ASEM

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu bế mạc Hội nghị ASEM (đọc thêm)