Bình Định: Dân tố doanh nghiệp khai thác vô tội vạ, ảnh hưởng đến đời sống

Khai thác cát, gây ô nhiễm môi trường, hư đường, người dân tố, huyện Tây Sơn, Bình Định (đọc thêm)