Biết rõ chênh tài sản kê biên, Viện kiểm sát Phú Thọ vẫn "gật đầu" cho thi hành án

(Dân trí) - Đã được cấp dưới báo cáo việc tài sản kê biên chênh lệch với tài sản thực tế nhưng Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ vẫn "gật đầu" cho cơ quan thi hành án cưỡng chế vì cho rằng cần linh hoạt trong từng trường hợp vì diện tích sai lệch chỉ có 19m2 đất. (đọc thêm)