Bị phạt vì lái xe không thắt dây an toàn, đổ tại dây... kỳ thị người béo

Bị phạt vì lái xe không thắt dây an toàn, đổ tại dây... kỳ thị người béo (đọc thêm)