Bị cáo Nhân liên tục khóc khi nghe tòa tuyên án.

Bị cáo Nhân liên tục khóc khi nghe tòa tuyên án. (đọc thêm)