Bắt vụ vận chuyển chim bốc mùi.

Bắt vụ vận chuyển chim bốc mùi. (đọc thêm)