Bắt quả tang bơm tạp chất vào tôm tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Bắt quả tang bơm tạp chất vào tôm tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. (đọc thêm)