Bắt quả tang bơm tạp chất vào tôm ở Bạc Liêu. (Vd: CVT)

Bắt quả tang bơm tạp chất vào tôm ở Bạc Liêu. (Vd: CTV) (đọc thêm)