Bản mashup 23 ca khúc về học trò

Nam sinh Nghệ An mashup 23 ca khúc tuổi học trò làm quà kỉ niệm (đọc thêm)