Bác Hoàng Văn Thấm gửi lời cám ơn bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ cứu sống tính mạng con trai.

Bác Hoàng Văn Thấm gửi lời cám ơn bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ cứu sống tính mạng con trai. (đọc thêm)