Ayanna Williams - người nắm giữ kỷ lục Guinness về sở hữu bộ móng tay dài nhất thế giới.

Ayanna Williams - người nắm giữ kỷ lục Guinness về sở hữu bộ móng tay dài nhất thế giới. (đọc thêm)