Anh Nguyễn Tấn Cường cho biết, con gái đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng chân vẫn không lành.

Anh Nguyễn Tấn Cường cho biết, con gái đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nhưng chân vẫn không lành (đọc thêm)