an luong

Cảnh giáo viên cõng lương thực trên lưng đi bộ hơn 17km đến trường dạy học (đọc thêm)