5 điều khiến Văn Mai Hương sợ nhất

Ngoài những nỗi sợ hãi nhất về những con vật không tay chân, Văn Mai Hương có nỗi sợ kỳ lạ với ánh sáng... (đọc thêm)