2 nữ sinh tại Thừa Thiên Huế đánh bạn tới tấp vào mặt

2 nữ sinh tại Thừa Thiên Huế đánh bạn tới tấp vào mặt, chửi bới và xô ngã (đọc thêm)