Thứ sáu, 17/02/2017 - 11:00

Trao đổi tư liệu và hiện vật giữa bảo tàng Quảng Nam và Đà Nẵng

Dân trí Nhằm giới thiệu những hình ảnh, hiện vật và tư liệu có giá trị về lịch sử cách mạng, văn hóa và con người 2 địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng đến người xem thông qua hoạt động bảo tàng, hai đơn vị này đã trao đổi hiện vật cho nhau. Buổi trao đổi hiện vật diễn ra vào chiều ngày 16/2.

Theo đó, Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam đã trao tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng 50 hiện vật gốm sứ Chu Đậu (Hải Dương) được khai quật từ vùng biển Cù Lao Chàm, Quảng Nam (có niên đại thế kỉ XV-XVI) gồm: Bình tỳ bà, âu, ấm, bình binh khí, chén, đĩa, hộp, bát…

Lễ trao và nhận hiện vật, tư liệu giữa hai Bảo tàng Đà Nẵng và Quảng Nam
Lễ trao và nhận hiện vật, tư liệu giữa hai Bảo tàng Đà Nẵng và Quảng Nam

Nhân dịp này, Bảo tàng Đà Nẵng cũng đã bàn giao cho Bảo tàng Quảng Nam 13 ảnh tư liệu liên quan đến Quảng Nam gồm: Bản đồ bờ biển miền Trung từ Huế - Đà Nẵng - Hội An, Nghĩa trũng Nghĩa hội Quảng Nam (nơi an nghỉ của nhiều nghĩa quân hy sinh trong phong trào Nghĩa hội Quảng Nam năm 1885), bài chế của Vua Tự Đức, bản đồ Quảng Nam - Đà Nẵng trong phong trào Nghĩa hội (năm 1885)…

Và nhiều hiện vật khác như: Giõ đựng tài liệu của ông Nguyễn Y Kế (Tam Kỳ) dùng vào việc đi bắt gà rừng để liên lạc với đồng chí Võ Chí Công và đồng chí Chu Huy Mân trong những năm 1940, máy chém đưa từ nước Pháp sang Việt Nam để đàn áp các cuộc khởi nghĩa giành độc lập của nhân dân ta đầu thế kỷ XX, xe đạp thồ Quân và dân Khu 5 dùng để vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược, hàng hóa cho chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (giai đoạn 1955-1975)…

Đây là những hiện vật, tư liệu quý giá. Thông qua những hiện vật, tư liệu này góp phần giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn của các thế hệ trẻ của 2 tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng.

Ông Hồ Xuân Tịnh - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam trao tặng hiện vật tượng trưng gốm sứ Chu Đậu (Hải Dương) cho Bảo tàng Đà Nẵng
Ông Hồ Xuân Tịnh - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam trao tặng hiện vật tượng trưng gốm sứ Chu Đậu (Hải Dương) cho Bảo tàng Đà Nẵng

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện - Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng trao hiện vật được phiên bản tượng trưng cho ông Nguyễn Nay - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Nam
Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện - Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng trao hiện vật được phiên bản tượng trưng cho ông Nguyễn Nay - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Nam

Xe đạp thồ Quân và dân Khu 5 dùng để vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược, hàng hóa cho chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955-1975)
Xe đạp thồ Quân và dân Khu 5 dùng để vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược, hàng hóa cho chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955-1975)

50 hiện vật gốm sứ Chu Đậu (Hải Dương), khai quật từ vùng biển Cù Lao Chàm, Quảng Nam (có niên đại thế kỷ XV-XVI) trao tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng
50 hiện vật gốm sứ Chu Đậu (Hải Dương), khai quật từ vùng biển Cù Lao Chàm, Quảng Nam (có niên đại thế kỷ XV-XVI) trao tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện - Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng đang giới thiệu về giõ đựng tài liệu của ông Nguyễn Y Kế (Tam Kỳ), dùng vào việc đi bắt gà rừng để liên lạc với đồng chí Võ Chí Công và đồng chí Chu Huy Mân trong những năm 1940
Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện - Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng đang giới thiệu về giõ đựng tài liệu của ông Nguyễn Y Kế (Tam Kỳ), dùng vào việc đi bắt gà rừng để liên lạc với đồng chí Võ Chí Công và đồng chí Chu Huy Mân trong những năm 1940

Công Bính