Thứ bảy, 10/09/2011 - 07:10

Đại hội IV Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kon Tum

Dân trí Trong ngày 8 và 9/9 tại TP.Kon Tum, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kon Tum tiến hành Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010-2015. Tham dự đại hội có trên 100 hội viên thuộc Hội; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo các Hội VH-NT tỉnh bạn.

Toàn cảnh đại hội IV Hội VHNT tỉnh Kon Tum  

 
Báo cáo tổng kết hoạt động Văn học nghệ thuật (VHNT) nhiệm kỳ III trình bày tại đại hội khẳng định: 5 năm qua, dưới ánh sáng của Đảng, cụ thể là NQTW5 (khóa VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"; Chỉ thị 18-CT/TW của ban Bí thư về "Tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQTW5 (khóa VIII) về công tác VHNT trong tình hình mới"; Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới", đội ngũ văn nghệ sỹ của tỉnh đã không ngừng học tập, lao động sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật, góp phần phục vụ các nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

 

Đặc biệt, sự bức phá vươn lên trong lao động sáng tạo VHNT của một số chuyên ngành và hội viên là hết sức đáng ghi nhận như: Nhiếp ảnh (với các hội viên tiêu biểu Thế Đức, Duy Tiên, Đình Chiểu); Văn học (Đặng Minh Sáng, Nguyễn Hồng Thủy Tiên); Mỹ thuật (Nguyễn Viết Huy, Nguyễn Thị Tú Quyên, Đỗ Quang Sực); Văn nghệ dân gian (Phạm Cao Đạt)…

 

Với chủ đề đại hội là "Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, tiếp tục phát triển văn học, nghệ thuật góp phần xây dựng quê hương Kon Tum giàu, đẹp", đại hội đã thống nhất về phương hướng, nhiệm vụ phát triển VHNT nhiệm kỳ IV (2010-2015). Thống nhất bầu ban chấp hành khóa IV với 11 thành viên; ông Lại Hữu Kim, Chủ tịch Hội khóa III, được đại hội tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội khóa IV; 02 phó Chủ tịch Hội là ông Nguyễn Viết Huy (tái cử) và ông Dương Tôn Bảo (mới đắc cử). 

Tin, ảnh: Đại Hòa