Thứ Sáu, 28/08/2009 - 11:43

Tư vấn pháp luật

Thủ tục đăng ký khai sinh lại

Dân trí Hiện tại con gái chúng tôi bắt đầu sang lớp 12, cháu sinh năm 1992. Trước đây, gia đình đã khai sinh cho cháu và để bản gốc ở nhà và chỉ nộp bản sao giấy khai sinh trong quá trình cháu đi học.

Hiện tại khi cháu bước vào năm học mới, nhà trường yêu cầu đối chiếu giấy khai sinh gốc thì mới biết nơi sinh trong giấy khai sinh gốc và giấy khai sinh bản sao không giống nhau.

Trong suốt quá trình học từ cấp 1 đến cấp 3 của cháu đều ghi theo thông tin trên giấy khai sinh bản sao, nên gia đình tôi muốn làm lại giấy khai sinh gốc cho cháu.

Do quá trình làm giấy khai sinh gốc sơ xuất nên đã ghi sai nơi sinh của cháu. Nhưng quá trình xin cấp lại giấy khai sinh gốc lại gặp khó khăn, cụ thể như sau:

Gia đình chúng tôi ra chính quyền địa phương xin cấp lại giấy khai sinh gốc (nơi đã khai sinh cho cháu lần đầu). Nhưng khi chính quyền kiểm tra lại không có tên của cháu trong sổ gốc (sổ gốc năm 1992). Và đề nghị gia đình lên chính quyền thị xã để được cấp lại.

Khi gia đình chúng tôi lên chính quyền thị xã để xin cấp lại và đối chiếu thì cũng không có trong sổ gốc. Mặc dù gia đình đã mang theo đầy đủ giấy tờ yêu cầu : hộ khẩu công, bằng và học bạ cấp 1,2 của cháu. Nhưng cũng không được giải quyết vì không có tên cháu trong sổ gốc khai sinh.

Vậy con gái chúng tôi có thể cấp lại giấy khai sinh gốc cho đúng với nơi sinh, và giấy tờ cháu đang học không? Vì hiện tại cháu bắt đầu vào năm học lớp 12, và năm sau cháu có gia dự thi đại học. Gia đình chúng tôi rất lo lắng. Rất mong quý báo hướng dẫn và chỉ giúp (quynhkd783@gmail.com)

Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời:

Do việc đăng ký khai sinh của con bạn không được lưu trong sổ Đăng ký khai sinh nên bạn sẽ phải làm thủ tục đăng ký khai sinh lại cho cháu. Tại mục 7 - Phần II - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 06/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy đinh của Nghị định só 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch có quy định :

“Trong trường hợp đương sự có bản chính Giấy khai sinh, nhưng Sổ đăng ký khai sinh trước đây không còn lưu trữ hoặc việc đăng ký khai sinh trước đây không ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, mà đương sự có yêu cầu đăng ký lại, thì cũng được giải quyết tương tự như đối với trường hợp đăng ký lại, mà đương sự có bản sao Giấy khai sinh đã cấp hợp lệ trước đây.

Nội dung khai sinh được ghi theo nội dung của Bản chính Giấy khai sinh mà đương sự xuất trình. Sau khi đăng ký lại và cấp bản chính Giấy khai sinh mới, bản chính Giấy khai sinh cũ phải được thu hồi và lưu vào hồ sơ”.

Căn cứ vào quy định trên, để có thể cải chính lại thông tin về nơi sinh trên giấy khai sinh gốc của cháu, bạn phải làm thủ tục đăng ký lại khai sinh cho cháu tại UBND cấp huyện nơi bạn đã đăng ký khai sinh cho cháu, để được cấp bản chính giấy khai sinh mới.

Tuy nhiên, theo quy định trên, thông tin về nơi sinh của cháu trong giấy khai sinh mới này vẫn sẽ giống như thông tin trong giấy khai sinh gốc hiện tại.

Do đó, sau khi được cấp lại giấy khai sinh, bạn sẽ phải làm tiếp thủ tục cải chính thông tin về nơi sinh của cháu trong giấy khai sinh mới cho đúng với thực tế.

Nếu thông tin về nơi sinh của cháu trong học bạ, giấy chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu đều theo như thông tin trong bản sao giấy khai sinh và thông thông tin đó là đúng như bạn đã trình bày, thì bạn sẽ không không phải tiến hành cải chính, làm lại các giấy tờ trên cho cháu. Bạn chỉ cần tiến hành cải chính nơi sinh trong giấy khai sinh như tư vấn ở trên.

Văn phòng Luật sư Hồng Bách và Cộng sự, Số 6 đường Trung Yên 3, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 84.4. 37868574 Fax: 84.4. 37868575. Website: hongbach.com