Tư vấn pháp luật

Thời hạn đổi giấy phép lái xe?

Dân trí Tôi ở Hải Phòng, bằng lái xe B2 của tôi sắp hết hạn. Đây là lần đầu tiên tôi đổi bằng, tôi muốn hỏi Dân trí là thủ tục để đổi bằng lái xe thì cần những gì?

Tôi được biết muốn gia hạn bằng lái xe thì phải gia hạn trước 30 ngày. Vậy tôi muốn hỏi, vì ngày hết hạn bằng lái xe của tôi vào đúng dịp tết nên tôi có thể gia hạn sớm hơn được không (hai hoặc ba tháng)? (wesleypratt28@gmail.com)

Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời:

Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Thông tư số 07/2009/TT- BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Thông tư số 07/2009/TT -BGTVT), theo đó:

“Trong thời hạn 60 ngày trước khi giấy phép lái xe hết hạn, người có nhu cầu tiếp tục sử dụng giấy phép lái xe làm đơn đề nghị đổi kèm theo giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, gửi đến cơ quan quản lý giấy phép lái xe để được xét cấp lại giấy phép lái xe”; “Người có giấy phép lái xe đã hết hạn nhưng chưa quá 30 ngày kể từ ngày hết hạn, người có giấy phép lái xe bị hỏng, có đủ hồ sơ gốc thì được xét đổi giấy phép lái xe.” (Khoản 1 và 2 - Điều 44- Thông tư số 07/2009/TT - BGTVT).

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 45, Thông tư số 07/2009/TT- BGTVT: Nếu giấy phép lái xe của bạn do cơ quan của ngành giao thông vận tải cấp, thì bạn phải chuẩn bị hồ sơ đổi giấy phép lái xe, gồm có: 

Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 của Thông tư số 07/2009/TT-  BGTVT;

Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe đề nghị đổi;

Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

Bản photocoppy giấy phép lái xe sắp hết hạn;

03 ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh nhân dân.

Đồng thời, khi đến nộp hồ sơ, bạn phải xuất trình giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu.

Theo quy định thì Giấy phép lái xe được đổi chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Khi đổi giấy phép lái xe, cơ quan quản lý cấp giấy phép lái xe cắt góc giấy phép lái xe cũ (trừ giấy phép lái xe do nước ngoài cấp). (Khoản 8, Điều 44, Thông tư số 07/2009/TT - BGTVT).

Như vậy, bạn có thể  được đổi giấy phép lái xe trước tết nếu thực hiện đúng các thủ tục luật định.

Văn phòng Luật sư Hồng Bách và Cộng sự
Số 6 đường Trung Yên 3, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 84.4. 37868574 Fax: 84.4. 37868575. Website: hongbach.com