Tư vấn pháp luật

Một người có thể thành lập tối đa bao nhiêu doanh nghiệp?

Dân trí Hiện nay, tôi đang làm Giám đốc của một công ty cổ phần. Tôi và ba người bạn dự định sẽ thành lập một công ty TNHH, do tôi làm Giám đốc.

Đồng thời, để phát triển công việc kinh doanh trong thời gian tới, tôi còn muốn thành lập thêm một số công ty khác nữa.

Xin hỏi tôi có thể đồng thời làm Giám đốc của công ty cổ phần và Giám đốc của công ty TNHH hay không? Một người có thể thành lập tối đa bao nhiêu doanh nghiệp? (Nguyễn Văn Hiệp - quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội).

Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời:

Pháp luật có những hạn chế nhất định liên quan đến quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp như sau:

- Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. (Khoản 3, Điều 141, Luật Doanh nghiệp năm 2005);

- Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại. (Khoản 1, Điều 133, Luật Doanh nghiệp 2005);

- Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. (Khoản 2, Điều 133, Luật Doanh nghiệp 2005); 

- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty Cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác. (Khoản 2, Điều 116, Luật Doanh nghiệp năm 2005).

Căn cứ vào các quy định trên, vì bạn đang là Giám đốc của một công ty cổ phần, do đó bạn không được làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp nào khác. Vì thế, bạn không thể làm Giám đốc công ty TNHH mà bạn đang dự định thành lập, song bạn vẫn có thể làm thành viên góp vốn của công ty TNHH này.

Văn phòng Luật sư Hồng Bách và Cộng sự, Số 6 đường Trung Yên 3, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 84.4. 37868574 Fax: 84.4. 37868575. Website: hongbach.com