Đoán tình yêu qua tính cách của bạn

Dân trí Bạn xứng đáng đón nhận kiểu tình yêu như thế nào với tính cách mà mình đang có?

Huyền Anh
Theo Buzzfeed

Bị người yêu "đá" vì liên tiếp dụ con gái nhà người ta lên giường rồi ruồng bỏ
Bị người yêu "đá" vì liên tiếp dụ con gái nhà người ta lên giường rồi ruồng bỏ
(Dân trí) - "Gạ gẫm con gái nhà người ta lên giường rồi xong chuyện quất ngựa truy phong, với lý do chê bôi người ta dễ...