"Bố chồng, nàng dâu" - chuyện chưa kể

Từ trước đến nay, dường như người ta vẫn tưởng không có điều gì đáng nói đằng sau mối quan hệ ấy. Nhưng sự thật thì...