Trường cao đẳng nội vụ tuyển sinh

Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội - Bộ Nội vụ (Trước đây là Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I) tuyển sinh, hệ vừa làm vừa học, học tại Trường.

1. Các lớp cao đẳng học 3 năm: Quản trị Văn phòng; Văn thư - Lưu trữ

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

2. Các lớp cao đẳng liên thông học 18 tháng: Quản trị văn phòng; Văn thư - lưu trữ

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học hoặc hệ chính quy ngành Văn thư - Lưu trữ, Thư ký Văn phòng, Hành chính Văn thư, Hành chính Văn phòng, Lưu trữ.

3. Các thông tin chung.

- Nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2009.

- Ôn thi từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 05 tháng 11 năm 2009.

- Thi tuyển sinh: Ngày 07, 08 tháng 11 năm 2009.

- Khai giảng: Cuối tháng 11 năm 2009.

Địa điểm nhận hồ sơ:Khoa Đào tạo tại chức Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, số 36 Đường Xuân La - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội.

- Tel: (04). 37532867; Fax: (04). 37532955.

- Website: http://www.truongnoivu.edu.vn