Thông báo tuyển sinh năm 2010:

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch - Bộ Công thương

Hình thức tuyển sinh: thi tuyển 3 môn Toán, Văn lớp 12 và môn lý thuyết chế biến Sản phẩm ăn uống (đối với Quản trị Kinh doanh nhà hàng), môn Nghiệp vụ lễ tân (đối với Quản trị Kinh doanh Khách sạn), môn Nghiệp vụ hướng dẫn (đối với Quản trị Kinh doanh Du lịch)...

A: Thông tin chung:

- Mã trường: CKS

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Thí sinh có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại địa chỉ website: http://www.cdktks-dl.edu.vn

B: Chỉ tiêu tuyển sinh từng hệ:

I. Hệ Cao Đẳng: 900 chỉ tiêu chính quy. Thời gian đào tạo 3 năm, gồm:
 

STT

Chuyên ngành

Mã ngành

Khối thi tuyển, xét tuyển

01

Kế toán Thương mại - Dịch vụ

011

A, D1, 3

02

Kế toán Doanh nghiệp

012

A, D1, 3

03

Quản trị kinh doanh Nhà hàng

021

A, D1, 3

04

Quản trị kinh doanh Khách sạn

022

A, D1, 3

05

Quản trị kinh doanh Thương mại

023

A, D1, 3

06

Quản trị kinh doanh Du lịch

024

A, C, D1, 3

07

Hướng dẫn du lịch

031

C, D1, 3

08

Kỹ thuật chế biến sản phẩm ăn uống

041

A, B

09

Tiếng Anh Lễ tân

051

D1

10

Tiếng Anh Du lịch

052

D1

Trường tổ chức thi tuyển khối A, D1theo ngày thi và đề thi chung của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên có dành 30% chỉ tiêu cho xét tuyển từ kết quả thi ĐH, CĐ năm 2010 đối với hai khối A, D1. Riêng khối C, B, D3nhận xét tuyển từ kết quả thi ĐH, CĐ năm 2010

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký NV1 và xét tuyển NV2,3 và lệ phí tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Hệ TCCN: 600 chỉ tiêu chính quy

* Xét tuyển từ kết quả học môn toán và văn lớp 12: 520 chỉ tiêu, thời gian đào tạo 2 năm nếu tốt nghiệp THPT, trường hợp chưa tốt nghiệp học 2 năm 3 tháng, gồm các chuyên ngành:

- Nghiệp vụ Kinh doanh ăn uống - Khách sạn - Mã 01

- Nghiệp vụ Lễ tân - Mã 02

- Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch - Mã 03

- Kế toán Thương mại - Dịch vụ - Mã 04

- Kế toán Doanh nghiệp - Mã 05

- Kỹ thuật chế biến sản phẩm ăn uống - Mã 06

- Kế toán Thương mại - Dịch vụ hệ 2 năm 3 tháng - Mã 07

- Kỹ thuật chế biến sản phẩm ăn uống hệ 2 năm 3 tháng - Mã 08

Hồ sơ xét tuyển gồm:

+ Phiếu đăng ký tuyển sinh TCCN năm 2010 (theo mẫu của Bộ GD-ĐT).

+ Bản sao học bạ THPT có công chứng và bản sao bằng tốt nghiệp THPT (nếu TN) hoặc giấy chứng nhận TN tạm thời.

+ 2 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký XT: từ 20/04/2010 đến 30/11/2010. Kèm lệ phí 30.000đ/HS.

* Với đối tượng tốt nghiệp THCS: 80 chỉ tiêu, thời gian đào tạo 3 năm, xét tuyển kết quả học môn toán và văn lớp 9.

- Kỹ thuật chế biến sản phẩm ăn uống - Mã 09

- Kế toán Thương mại - Dịch vụ - Mã 10

Hồ sơ xét tuyển và thời gian nhận hồ sơ như qui định đối với đối tượng tốt nghiệp THPT.

III. Cao Đẳng Nghề: 100 chỉ tiêu chính quy, thời gian đào tạo 2,5 năm, tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương). Xét tuyển từ kết quả học môn toán và văn lớp 12 gồm:

- Kỹ thuật chế biến món ăn - Mã 01

- Quản trị dịch vụ nhà hàng - Mã 02

- Kế toán Thương mại - Dịch vụ - Mã 03

-Quản trị Khách sạn - Mã 04

IV. Trung Cấp Nghề: 100 chỉ tiêu, thời gian đào tạo 1 năm, tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương). Xét tuyển từ kết quả học môn toán và văn lớp 12.

- Kỹ thuật chế biến món ăn - Mã 01

- Pha chế đồ uống - Mã 02

Hồ sơ xét tuyển cao đẳng nghề và trung cấp nghề gồm:

1. Phiếu đăng ký học nghề theo mẫu của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội.

2. Bản sao học bạ THPT (hoặc tương đương) có công chứng.

3. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

4. 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.

5. 02 ảnh 3x4.

Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 20/4/2010 đến 30/11/2010. Kèm lệ phí 15.000đ/HS.

V. Liên thông từ TCCN - CĐ: 500 chỉ tiêu. Thời gian đào tạo 18 tháng.

Tuyển từ những thí sinh đã tốt nghiệp TCCN các chuyên ngành:

+ Với ngành QTKD từ: + Với ngành Kế toán từ:

- Nghiệp vụ lễ tân - Kế toán thương mại

- Quản trị lưu trú du lịch - Kế toán TM -DV

- Nghiệp vụ kinh doanh AU -KS - Kế toán AU -KS

- Quản trị nhà hàng - Kế toán du lịch

- Kỹ thuật chế biến SPAU - Kế toán doanh nghiệp.

Hình thức tuyển sinh: thi tuyển 3 môn Toán, Văn lớp 12 và môn lý thuyết chế biến Sản phẩm ăn uống (đối với Quản trị Kinh doanh nhà hàng), môn Nghiệp vụ lễ tân (đối với Quản trị Kinh doanh Khách sạn), môn Nghiệp vụ hướng dẫn (đối với Quản trị Kinh doanh Du lịch), môn lý thuyết Kế toán (đối với Kế toán Thương mại - Dịch vụ).

Với thí sinh tốt nghiệp loại Trung bình, Trung bình khá phải qua thời gian làm việc trong ngành 1 năm mới được dự thi.

Hồ sơ thi tuyển gồm:

1. Phiếu đăng ký dự thi liên thông theo mẫu của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch.

2. Bản sao sổ học tập Trung cấp chuyên nghiệp.

3. Bản sao bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp có công chứng.

4. 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.

5. 02 ảnh 3x4.

Nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển từ 01/3/2010 đến 30/11/2010. Kèm lệ phí 110.000/HS (Gồm: Đăng ký thi: 60.000đ/HS; Chi phí công tác tổ chức thi: 50.000đ/HS)

VI. Liên thông từ CĐ - ĐH:

Nhà trường có liên kết với trường Đại học Thương mại mở đào tạo liên thông từ Cao đẳng - Đại học diện chính quy 02 ngành:

- Quản trị Kinh doanh

- Kế toán

Sinh viên TN cao đẳng có nhu cầu nếu đạt loại khá sẽ được dự thi ngay, loại trung bình phải qua thời gian công tác 1 năm.

Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển từ ngày 01/7/2010 đến 20/10/2010.

Tất cả HSSV sau khi tốt nghiệp nhà trường sẽ giới thiệu việc làm không thu lệ phí

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào Tạo - Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch

Địa chỉ: Thị trấn Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương

Điện thoại: (0320) 3786492  hoặc (0320) 3786749

Email: phongdaotaocks@gmail.com Website: http://cdktks-dl.edu.vn