Thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung năm 2015 - Trường ĐHDL Hải Phòng

Năm 2015, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng xét tuyển 950 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung hệ Đại học & Cao đẳng chính quy theo 2 hình thức sau:

- Xét kết quả thi THPT Quốc Gia: Tổng điểm 3 môn theo khối thi: 15.0 điểm

- Xét theo kết quả học tập THPT:

+ Điểm xét tuyển Đại học: Điểm trung bình 3 môn theo khối thi >=6.0

+ Điểm xét tuyển Cao đẳng: Điểm trung bình 3 môn theo khối thi >=5.5

- Đăng ký trực tuyến tại http://www.xettuyen.hpu.edu.vn hoặc liên hệ: 0901.598.698

Các ngành nghề đào tạo:

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Thi THPT Quốc gia

Xét học bạ THPT

Hệ Đại Học

1

Công nghệ thông tin:

+ Mạng máy tính; Công nghệ phần mềm; Thương mại điện tử

D480201

A; A1

A; A1; TH1; TH2

2

Kỹ thuật Điện – Điện tử:

+ Điện tự động công nghiệp; Kỹ thuật đo – Tin học Công nghiệp; Điện tử - Truyền thông.

D510301

A; A1

A; A1; B; D1-4

3

Kỹ thuật Công trình Xây dựng:

Xây dựng dân dụng & Công nghiệp; Xây dựng Cầu đường; Kiến trúc

D510303

A; A1; V

A; A1; V, TH3

4

Kỹ thuật Môi trường:

+ Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên & Môi trường

D520320

A; A1; B

A; A1; B; TH4

5

Nông nghiệp:

+ Kỹ thuật nông nghiệp; Quản lý đất đai

D260101

A; A1; B1

A; A1; B; TH4

6

Quản trị Kinh doanh:

+ Quản trị Doanh nghiệp; Kế toán Kiểm toán; Taì chính Ngân hàng; Marketing

D340101

A; A1; D

A; C; D1-4; TH3

7

Việt Nam học:

+ Văn hóa Du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch & Lữ hành

D220113

C; D

A; C; D 1-4; TH5

8

Ngôn ngữ Anh:

+ Ngôn ngữ Anh – Anh; Ngôn ngữ Anh – Nhật; Tiếng Anh thương mại

D220201

A1; D

A1; D; TH5; TH6

Hệ Cao đẳng

1

Công nghệ thông tin

C480201

A; A1

A; A1; TH1; TH2

2

Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử

C510301

A; A1

A; A1; B; D1-4

3

Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng

C510102

A; A1

A; A1; TH3

4

Kế toán

C340301

A; A1; D1-4

A; A1; D1-4; TH3

5

Việt Nam học:

+ Du lịch

+ Quản trị dịch vụ du lịch & Lữ hành

C220113

C; D1-4

C; D1-4; TH5

(*): Trong đó:

- TH1: Toán – Anh – Hóa

- TH2: Toán – Anh – Sinh

- TH3: Toán - Lý – Địa

- TH4: Toán – Lý - Sinh

- TH5: Văn – Sử - Anh

- TH6: Văn – Địa - Anh

 

Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Chính quy:

Liên thông từ Cao đẳng chuyên nghiệp lên Đại học chính quy (1,5 năm) gồm các ngành:

 

- Công nghệ thông tin

- Điện tự động Công nghiệp

- Điện tử viễn thông

- Xây dựng dân dụng & Công nghiệp

- Kế toán

 

 

- Quản trị Doanh nghiệp

- Tài chính Ngân hàng

- Việt Nam học (Văn hóa Du lịch)