ĐH Y tế Công cộng tuyển sinh thạc sỹ và tiến sỹ

Dân trí Năm 2010 Trường ĐH Y tế công cộng sẽ tuyển sinh bậc tiến sỹ đối với ngành Y tế công cộng và bậc thạc sỹ đối với ngành Quản lý bệnh viện, Y tế công cộng.

Bên cạnh đó trường sẽ tuyển sinh chuyên khoa I Y tế công cộng (YTCC), chuyên khoa I chuyển đổi sang Thạc sỹ YTCC và Cử nhân hệ vừa học vừa làm ngành YTCC.
 

Khuôn viên trường ĐH Y tế Công cộng.

Dưới đây là thông tin chi tiết về điều kiện dự thi, môn thi, thời gian thi... đối với từng ngành và cấp bậc đào tạo.

1. Tiến sỹ Y tế công cộng

+ Đối tượng và điều kiện dự thi

- Thí sinh có bằng thạc sĩ YTCC. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học Y, Dược, Y tế công cộng hệ chính quy loại khá trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển và bảng điểm công chứng nhà nước.

- Có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành y tế.

+ Thời gian đào tạo: 3-4 năm

+ Các môn thi: Xét tuyển hồ sơ. Thí sinh trình bày trước tiểu ban chuyên môn.

2. Thạc sỹ Y tế công cộng

+ Đối tượng và điều kiện dự thi

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học (Y, Dược, YTCC, Điều dưỡng, Kỹ thuật y học) loại khá trở lên có thể đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại khác (Sinh học, Môi trường, Khoa học xã hội, Tâm lý, Dân số, Kinh tế, Xã hội học, Nhân học có chứng chỉ Bổ túc kiến thức Y tế công cộng) phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực YTCC/Y học dự phòng.

+ Thời gian đào tạo: đào tạo tập trung 18 tháng

+ Môn Thi: Môn cơ bản: Toán thống kê; Môn chuyên ngành: Dịch tễ - Sức khỏe Môi trường; Ngoại ngữ: Tiếng Anh (trình độ B).

3. Thạc sỹ Quản lý bệnh viện

+ Đối tượng và điều kiện dự thi

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên có thể đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

+ Thời gian đào tạo: đào tạo tập trung 2 năm

+ Môn thi: Môn cơ bản: Toán thống kê; Môn chuyên ngành: Tổ chức Quản lý Y tế

Ngoại ngữ: Tiếng Anh (trình độ B)

4. Chuyên khoa I Y tế công cộng

+ Đối tượng và điều kiện dự thi

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học khối ngành: Y, Dược, Kĩ thuật viên, Điều dưỡng, Y tế công cộng (không chính qui phải có bằng trung cấp y hoặc cao đẳng y).

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực YTCC hoặc Y học dự phòng.

- Tuổi đời không quá 50 đối với nữ và 55 đối với nam.

+ Thời gian đào tạo: đào tạo tập trung 2 năm

+ Môn thi: Môn cơ bản: Toán thống kê; Môn chuyên ngành: Tổ chức Quản lý Y tế

5. Chuyên khoa I chuyển đổi sang Thạc sỹ Y tế công cộng

+ Đối tượng và điều kiện dự thi: Thí sinh có bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I chuyên ngành YTCC.

+ Thời gian đào tạo: Hình thức đào tạo 1 năm

+ Môn thi: Môn cơ bản: Toán thống kê; Ngoại ngữ: Tiếng Anh (trình độ B).

6. Cử nhân Y tế công cộng vừa học vừa làm

+ Đối tượng và điều kiện tuyển sinh:

- Công dân Việt Nam đang thực hiện công việc có liên quan đến chăm sóc sức khỏe, có bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Trung học Y tế được đào tạo theo chương trình của Bộ Y tế.

- Có thời gian công tác từ 36 tháng trở lên (tính đến thời điểm dự thi); được cơ quan cử đi dự thi tuyển.

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động.

+ Hình thức và thời gian đào tạo:học tập trung 2 kỳ/1 năm trong thời gian 4 năm

+ Các môn thi:Môn cơ bản: Toán, Sinh học (theo chương trình lớp 12); Môn chuyên ngành: Tổ chức Quản lý Y tế

*Thời gian ôn tập, thi tuyển và thời hạn nộp hồ sơ:

+ Đối với hệ đào tạo Sau đại học:
Thời gian ôn tập: Dự kiến từ 31/5/2010 đến 2/7/2010.
Thời gian thi tuyển: Dự kiến ngày 14 - 16/8/2010.
Địa điểm thi tuyển: Đại học Y tế công cộng - 138 Giảng Võ – Ba Đình, Hà Nội.
Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 5/4/2010 đến ngày 21/5/2010 (Riêng đối với học viên lớp Bổ túc kiến thức YTCC sẽ nộp hồ sơ trước thời gian mở lớp 1 tháng)

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo sau Đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (04) 6266. 2335; Fax: (04) 6266. 2385

+ Đối với hệ đào tạo cử nhân vừa học vừa làm:
Thời gian ôn tập: Dự kiến từ 31/5 đến 30/7/2010
Thời gian thi tuyển: Dự kiến từ 14/8 đến 16/8/2010
Địa điểm thi tuyển: Đại học Y tế công cộng - 138 Giảng Võ – Ba Đình, Hà Nội
Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 15/3 đến ngày 28/5/2010.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (04) 6266. 2342; Fax: (04) 6266.2385

Nguyễn Hùng