Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo xét tuyển nguyện vọng 1, 2 năm 2013

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo xét tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy năm 2013 như sau.

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 NĂM 2013, BẬC ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG - HỆ CHÍNH QUY
 
 I.    ĐIỂM TRÚNG TUYỂN (Các khối A, A1, D bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT):
 

STT

KHỐI NGÀNH

NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH

NGÀNH

ĐIỂM

TRÚNG TUYỂN

1. Trình độ Đại học

1

Năng khiếu

Kiến trúc

D580102

V = 20,0

Quy hoạch Vùng và Đô thị

D580105

V = 19,0

Thiết kế Đồ họa

D210403

V = 19,0; H = 23,0

Thiết kế Nội thất

D210405

V = 20,0; H = 24,5

2

Kỹ thuật

Kỹ thuật Công trình Xây dựng (Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp)

D580201

A;A1 = 13,0

V = 18,0

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Xây dựng Cầu đường)

D580205

Kỹ thuật Xây dựng (Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị)

D580208

A;A1 =  13,0

V =  17,0

Quản lý Xây dựng

D580302

3

Kinh tế

Kế toán

D340301

A;A1 =  13,0

D =  13,5

Tài chính – Ngân hàng

D340201

Quản trị Kinh doanh

D340101

4

Ngoại ngữ

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1 = 13,5

   - Tiếng Anh biên & phiên dịch

   - Tiếng Anh du lịch

2. Trình độ Cao đẳng

1

Kỹ thuật

Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng

C510102

A; A1 = 10,0

V = 14,0

   - Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

   - Xây dựng Cầu đường

2

Kinh tế

Kế toán

C340301

A; A1 = 10,0

D = 10,0

Tài chính – Ngân hàng

C340201

Quản trị Kinh doanh

C340101

3. Trình độ Cao đẳng liên thông lên Đại học

1

Kỹ thuật

Kỹ thuật Công trình Xây dựng

(Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp)

L580201

A; A1 = 13,0

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

(Xây dựng Cầu đường)

L580205

2

Kinh tế

Kế toán

L340301

A; A1 = 13,0

D = 13,5

Tài chính – Ngân hàng

L340201

Quản trị Kinh doanh

L340101

 
 II.    CÁCH TÍNH "ĐIỂM TRÚNG TUYỂN"

Điểm Trúng Tuyển = Tổng điểm thi  + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng

1. Tổng điểm thi: Không có môn nào bị điểm không (0)

2. Điểm ưu tiên khu vực: KV2=0,5; KV2-NT=1,0; KV1=1,5 điểm

3. Điểm ưu tiên đối tượng: ƯT1 (đối tượng 1-4) = 2,0 điểm, ƯT2 (đối tượng 5-7) = 1,0 điểm

4.Thí sinh cần lưu ý:

§         Khối thi V, H:  Các môn năng khiếu được nhân hệ số 2 ( khối V :1 môn ; khối H : 2 môn).

§         Đối với các ngành Kiến trúc, Quy hoạch Vùng và Đô thị, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Nội thất điểm môn năng khiếu khi chưa nhân hệ số của khối V phải đạt 4,5 điểm trở lên, tổng điểm hai môn năng khiếu chưa nhân hệ số của khối H phải đạt 9,0 điểm trở lên và không có môn nào dưới 3,0 điểm.

 

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo xét tuyển nguyện vọng 1, 2 năm 2013
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng là trường đại học tư thục chuyên đào tạo chuyên ngành kiến trúc. Trường được thành lập theo quyết định số 270/2006/QĐ-TTg ngày 27/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

 

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 NĂM 2013, BẬC ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG - HỆ CHÍNH QUY. CHỈ TIÊU: 1.800

 

I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN (Các khối A, A1, D bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT):

S

TT

KHỐI

NGÀNH

NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH

NGÀNH

ĐIỂM

TRÚNG

TUYỂN

1. Trình độ Đại học

1

Kỹ thuật

Kỹ thuật Xây dựng

(Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị)

D580208

A = 13,0

A1 = 13,0

V = 17,0

Quản lý Xây dựng

D580302

2

Kinh tế

Kế toán

D340301

A = 13,0

A1 = 13,0

D = 13,5

- Kế toán Tổng hợp

- Kế toán Doanh nghiệp

- Kế toán Kiểm toán

Tài chính – Ngân hàng

D340201

 - Tài chính – Doanh nghiệp

 - Ngân hàng

Quản trị Kinh doanh

D340101

 - Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

 - Quản trị Kinh doanh Quốc tế

3

Ngoại ngữ

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1= 13,5

- Tiếng Anh Biên - Phiên dịch

- Tiếng Anh du lịch

2. Trình độ Cao đẳng

1

Kỹ thuật

Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng

C510102

A = 10,0

A1 = 10,0

V = 14,0

- Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

- Xây dựng Cầu đường

2

Kinh tế

Kế toán

C340301

A = 10,0

A1 = 10,0

D = 10,0

Tài chính – Ngân hàng

C340201

Quản trị Kinh doanh

C340101

3. Trình độ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

1

Kỹ thuật

Kỹ thuật Công trình Xây dựng

(Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp)

L580201

A = 13,0

A1 = 13,0

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Xây dựng Cầu đường)

L580205

2

Kinh tế

Kế toán

L340301

A = 13,0

A1 = 13,0

D = 13,5

Tài chính – Ngân hàng

L340201

Quản trị Kinh doanh

L340101

II. ĐIỂM XÉT TUYỂN NV2

S

TT

KHỐI

NGÀNH

NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH

NGÀNH

ĐIỂM

XÉT

TUYỂN

1

Năng khiếu

Kiến trúc

D580102

V = 20,0

Quy hoạch Vùng và Đô thị

D580105

V = 19,0

Thiết kế Đồ họa

D210403

V=19,0;H=23,0

Thiết kế Nội thất

D210405

V=20,0;H=24,5

2

Kỹ thuật

Kỹ thuật Công trình Xây dựng

(Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp)

D580201

A = 13,0

A1 = 13,0

V = 18,0

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

(Xây dựng Cầu đường)

D580205

 

A. CÁCH TÍNH "ĐIỂM XÉT TUYỂN"

Điểm Xét Tuyển = Tổng điểm thi  + Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng.

 

1.    Tổng điểm thi: Không có môn nào bị điểm không (0).

2.    Điểm ưu tiên khu vực: KV2=0,5; KV2-NT=1,0; KV1=1,5 điểm.

3.    Điểm ưu tiên đối tượng: ƯT1(đối tượng 1-4) = 2,0 điểm, ƯT2(đối tượng 5-7) = 1,0 điểm.

4.    Thí sinh cần lưu ý:

- Chỉ xét tuyển thí sinh dự kỳ thi Đại học hoặc Cao đẳng theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT năm 2013.

- Khối thi V, H:  Các môn năng khiếu được nhân hệ số 2 ( khối V :1 môn ; khối H : 2 môn).

- Đối với các ngành Kiến trúc, Quy hoạch Vùng và Đô thị, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Nội thất điểm môn năng khiếu khi chưa nhân hệ số của khối V phải đạt 4,5 điểm trở lên, tổng điểm hai môn năng khiếu chưa nhân hệ số của khối H phải đạt 9.0 điểm trở lên và không có môn nào dưới 3,0 điểm.

 

B. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN GỒM CÓ:

1.   Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi của kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013 có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi.

2.   Một bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

3.   Lệ phí xét tuyển 15.000 đồng/hồ sơ.

 

C. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ:

1.   Hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ:

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng

566 Núi Thành - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

2.   Nhận hồ sơ xét tuyển NV2 từ ngày 20/8/2013 đến hết ngày 10/9/2013 (cả Thứ Bảy & Chủ Nhật).

 

D. CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI:

1.   Nhà trường có 1.000 chỗ trọ cho sinh viên với mức giá 85.000 đ/1sv/1 tháng (1 phòng diện tích 21 m2/06 sv).

2.   Có chế độ giảm học phí cho SV có hoàn cảnh khó khăn, cấp học bổng khuyến khích học tập cho SV có kết quả học tập đạt loại Khá trở lên.

3.   Xác nhận để SV được vay vốn tín dụng và hưởng chế độ ưu đãi đối với gia đình có công với Cách mạng.

SV tốt nghiệp Cao đẳng được học liên thông lên Đại học tại trường và thời gian theo học đối với khối ngành Kỹ thuật là 4 học kỳ, khối ngành Kinh tế là 3 học kỳ.

 

Thông tin chi tiết liên hệ:

 

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

566 Núi Thành - Q Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại : (0511) - 221.0030 - 221.0031 - 221.0032 – 3879999 – 3879998 – 3879997 - 3879986 - 2247176

Website: http://www.dau.edu.vn/ -  Email: infor@dau.edu.vn