Cơ hội học liên thông từ lên Đại học tại Đại học Thương Mại Hà Nội

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Thương mại tuyển sinh hệ Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2010 mở tại trường như sau:

1. Ngành đào tạo:
 
- Ngành Quản trị kinh doanh
 
- Ngành Kế toán
 
2. Thời gian đào tạo: từ một năm rưỡi đến 2 năm
 
3. Tổ chức đào tạo:
 
Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo ngành và chuyên ngành tương ứng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua. Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại quyết định tổ chức triển khai các chương trình đào tạo này theo các học kỳ.
 
Hình thức đào tạo:
 
+ Chính quy tập trung: Học ban ngày, mỗi ngày học 1 buổi 6 tiết vào tất cả các ngày trong tuần (trừ thứ Bảy và Chủ nhật)
 
+ Vừa làm vừa học: Học ban đêm, mỗi tuần 6 buổi tối, mỗi buổi 4 tiết (từ 18h00 đến 21h15)
 
Ứng với mỗi hình thức học, Trường chỉ mở lớp khi có đủ số lượng sinh viên đăng ký học; Khi không đủ số lượng sinh viên đăng ký học để mở lớp, thí sinh trúng tuyển được đăng ký chuyển đổi hình thức đào tạo thích hợp hoặc làm đơn xin bảo lưu kết quả thi cho đến kỳ thi tuyển sinh tiếp theo.
 
- Người học theo hình thức học ban ngày, tập trung liên tục tại trường, thực hiện Quy chế tuyển sinh, Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, sau khi kết thúc khóa học, nếu đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp của hệ chính quy, người học được cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy.
 
- Người học theo hình thức vừa làm vừa học, thực hiện quy chế về tuyển sinh, Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, sau khi kết thúc khoá học, nếu đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp của hệ vừa làm vừa học, người học được cấp bằng tốt nghiệp đại học hình thức vừa làm vừa học.
 
- Đối với những người tốt nghiệp cao đẳng hệ tại chức, chuyên tu, mở rộng sẽ cấp bằng tốt nghiệp đại học hình thức vừa làm vừa học.
 
5. Đối tượng tuyển sinh:
 
- Những người đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh hoặc Kế toán từ loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; nếu tốt nghiệp loại trung bình phải có thời gian làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo từ 01 năm trở lên sau khi tốt nghiệp tính đến ngày 31/10/2010.
 
6. Môn thi tuyển đầu vào:
 
- Ngành Quản trị kinh doanh:
 
+ Môn cơ sở ngành:  Marketing căn bản
 
+ Môn ngành: Quản trị học
 
- Ngành Kế toán:
 
+ Môn cơ sở ngành: Nguyên lý kế toán
 
+ Môn ngành: Kế toán tài chính
 
7. Ôn tập: Tập trung từ ngày 20/09 – 30/10/2010 tại Trường Đại học Thương Mại, Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
 
Ngày thi: dự kiến từ 12 - 13/11/2010
 
Các thí sinh quan tâm liên hệmua hồ sơ tại: Trường Đại học Thương Mại(từ ngày 16/08/2010 đến hết ngày 20/10/2010)
 
8. Lệ phí dự thi:
 
- Lệ phí đăng ký dự thi: 50.000đ (nộp kèm Hồ sơ đăng ký dự thi)
 
- Lệ phí dự thi: 30.000đ (nộp kèm Hồ sơ đăng ký dự thi)
 
- Điểm chuẩn xét tuyển và danh sách trúng tuyển được công bố trên Websites của Trường Đại học Thương mại và tại Phòng Đào tạo, trường Đại học Thương Mại
 
Thông tin chi tiết liên hệ tại:
 

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Thương mại
 
Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 
Điện thoại: (04) 8371150, (04) 7642133; (04)7688978.