Chỉ tiêu xét tuyển vào hệ Trung cấp Công an nhân dân 2011

Dân trí Ngày 9-3, Cục Đào tạo, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đã thông báo chỉ tiêu vào hệ Trung cấp công an nhân dân 2011.

Theo Cục đào tạo, tuyển chỉ tiêu tuyển sinh vào đào tạo trung cấp CAND năm 2011 phân bổ cho từng đơn vị, địa phương. Thí sinh đủ tiêu chuẩn sơ tuyển dự thi vào các học viện, trường đại học CAND, nếu có nguyện vọng đều được được đăng ký xét tuyển vào trung cấp CAND (riêng học sinh nữ đăng ký xét tuyển trung cấp do Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo nhu cầu sử dụng).

Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển vào 1 trong 7 trường trung cấp Công an hoặc hệ trung cấp của Trường Đại học PCCC hoặc hệ trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ của Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND theo phân luồng xét tuyển quy định.

Cụ thể, ký hiệu trường và chỉ tiêu vào các trường trung cấp CAND: Trường TC ANND I (AN1) – 600; TC ANND II (AN2) – 650; TC CSND I (CS1) - 1.220; TC CSND II (CS 2) – 1.600; TC CSND III (CS3) – 600; TC CSND VI (CS 6) – 800; TC Cảnh sát vũ trang (VT1) – 750; hệ trung cấp KTNV (của Trường ĐH Kỹ thuật – hậu cần CAND) (NV1) – 200; hệ trung cấp PCCC (của Trường ĐH PCCC) PC 1, đào tạo cho Bộ CA chỉ tiêu 350, đào tạo cho dân sự chỉ tiêu là 50.

Cũng theo Cục Đào tạo cho biết, đối tượng, tiêu chuẩn ưu tiên xét tuyển vào trung cấp CAND được quy định như sau: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2011, đạt giải khuyến khích (các môn thi thuộc khối thi xét tuyển của trường) trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12, đạt yêu cầu sơ tuyển và dự thi đại học CAND có kết quả điểm thi (tổng điểm 3 môn thi và các điểm ưu tiên nếu có) đạt từ mức điểm sàn xét tuyển trung cấp CAND theo quy định của Bộ Công an và không có điểm liệt.

Đối tượng ưu tiên cộng điểm giống như năm 2010, cụ thể như sau: Cộng 2,0 điểm cho đối tượng là con cán bộ, chiến sỹ Công an bao gồm: thí sinh có bố hoặc mẹ đẻ (hoặc cả bố và mẹ) là cán bộ Công an trong biên chế (đang công tác hoặc từ trần khi đang công tác hoặc đã nghỉ hưu); thí sinh có bố hoặc mẹ đẻ (hoặc cả bố và mẹ) nguyên là cán bộ Công an, nay đã nghỉ mất sức, chuyển ngành… nhưng có thời gian công tác liên tục trong ngành Công an từ 15 năm trở lên. Các trường hợp bị kỷ luật buộc phải chuyển ngành, buộc thôi việc hoặc tước danh hiệu CAND… không được ưu tiên cộng điểm (nếu TS có cả bố và mẹ thuộc một trong hai nhóm đối tượng quy định được ưu tiên cộng điểm trên, nhưng chỉ có bố hoặc mẹ bị kỷ luật như hình thức nói trên thì vẫn được ưu tiên cộng điểm). Cộng 1,0 điểm cho con đẻ của Trưởng Công an xã đương chức hoặc Trưởng Công an xã đã nghỉ hưu, chuyển công tác nhưng có thời gian liên tục giữ chức vụ Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã từ 15 năm trở lên.

Ngoài những đối tượng ưu tiên cộng điểm như trên, năm 2011 bổ sung thêm các đối tượng ưu tiên cộng điểm sau: Con của cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn trong CAND đang công tác, đã từ trần hoặc đã nghỉ chế độ, chuyển ngành, nhưng có thời gian phục vụ từ đủ 15 năm trở lên trong CAND, được cộng 2,0 điểm khi xét tuyển vào các trường trung cấp CAND (như đối với con cán bộ Công an trong biên chế). Con của Phó Trưởng CA xã đang công tác, đã từ trần hoặc đã nghỉ chế độ chuyển ngành, nhưng có thời gian công tác từ đủ 15 năm trở lên trong lực lượng CA xã được cộng 1,0 điểm khi xét tuyển vào trung cấp CAND (như đối với con Trưởng CA xã)

Phân luồng xét tuyển trung cấp CAND năm 2011 :
 
Học viện ANND: phía Bắc đăng ký vào TC ANND I, phía Nam (các ngành 101, 701, 704, 901) đăng ký vào TC ANND II; K10 đăng ký vào TC ANND I và TC Cảnh sát vũ trang (CSVT). Học viện CSND, phía Bắc đăng ký vào TC CSND I, TC CSVT, TC CSND VI, hệ trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ; phía Nam (ngành 801) đăng ký TC CSND II, TC CSND III, TC CSND VI, hệ trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ; K20, C65 (phía Bắc) đăng ký vào TC CSVT và hệ trung cấp KTNV; Tổng cục VIII (phía Bắc) đăng ký vào TC CSND VI, hệ trung cấp KTNV, TC CSVT (chuyên ngành đặc nhiệm, QSVT). ĐH ANND, phía Nam đăng ký và TC ANND II. ĐH CSND phía Nam đăng ký vào TC CSND II, TC CSND III, TC CSND VI, hệ trung cấp KTNV, TC CSVT (chuyên ngành đặc nhiệm, QSVT); K20, C65 (phía Nam) đăng ký TC CSVT; Tổng cục VIII (phía Nam) đăng ký TC CSND VI, TC CSVT (chuyên ngành đặc nhiệm, QSVT). ĐH PCCC, thi Công an đăng ký hệ trung cấp PCCC CA, thi dân sự, đăng ký hệ trung cấp PCCC dân sự. Thí sinh thi vào ĐH Kỹ thuật – Hậu cần CAND đăng ký xét tuyển vào hệ trung cấp KTNV (lưu ý hệ trung cấp KTNV của ĐH Kỹ thuật – Hậu cần CAND) chỉ xét tuyển trong số thí sinh dự thi khối A, D1).

 

 Hồng Hạnh