Hệ thống hỗ trợ người chơi của VTC đã chính thức đi vào hoạt động vào ngày 20/9

Dân trí Bắt đầu từ ngày mai 20/9/2006, VTC Game sẽ chính thức triển khai hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, giải đáp thắc mắc qua số điện thoại 19001530, mô hình được đánh giá sẽ đánh dấu một bước phát triển mới, chuyên nghiệp hơn cho công nghiệp Game online Việt Nam.

Với những thắc mắc liên quan đến hai trò chơi trực tuyến do VTC Game cung cấp là AuditionCao Bồi Không Gian, khách hàng có thể quay số máy này để yêu cầu hệ thống tự động trả lời các thông tin cơ bản hay được chính nhân viên chăm sóc trả lời trực tiếp. Hệ thống hỗ trợ này được coi là mô hình chăm sóc thông tin cho game thủ đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Rất có thể trong tương lai gần những mô hình hỗ trợ chuyên nghiệp thế này sẽ được nhân rộng đánh dấu một bước phát triển mới của công nghiệp Game online Việt Nam

Với mục tiêu xây dựng một dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp nhằm đem đến cho game thủ những điều kiện tốt nhất, ngay từ đầu năm 2006 VTC Game đã đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ thống chăm sóc khách hàng và trả lời tự động cho người chơi . Ngày 16/9/06 vừa qua hệ thống này đã chính thức đi vào họat động với nội dung chính là hỗ trợ các game thủ của hai trò chơi trực tuyến do VTC Game cung cấp là AuditionCao Bồi Không Gian. Người chơi có thể quay số máy 19001530 để yêu cầu hệ thống tự động trả lời các thông tin cơ bản hay được chính nhân viên chăm sóc trả lời trực tiếp một cách chi tiết và hiệu quả nhất.

DTG (Dantri Games site)