Thứ ba, 11/01/2011 - 07:09

Đại hội đảng Cộng sản Việt Nam qua báo chí nước ngoài

Dân trí Đại hội đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, bắt đầu từ hôm nay 11/1, đã thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận vì đây là sự kiện chính trị quan trọng của đảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân Việt Nam - báo chí nước ngoài viết.

Báo chí quốc tế mô tả Việt Nam hiện đang trong không khí tưng bừng rộn rịp, với vô số biểu ngữ, khẩu hiệu ngợi ca đảng Cộng sản Việt Nam giữa lúc báo, đài dồn dập quảng bá, tuyên truyền cho Đại hội lần thứ 11 của Đảng.
 
Biểu ngữ chào mừng Đại hội ĐCS VN lần thứ 11 treo dọc đường phố trung tâm thành phố Hà Nội...
… tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia
 
Hãng tin Xinhua đăng loạt ảnh về không khí tưng bừng ở Hà Nội và dẫn lời ông Nguyễn Bắc Son, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, tại cuộc họp báo về Đại hội lần thứ XI của Đảng ngày hôm qua cho biết Đại hội Đảng XI sẽ họp từ 12 đến 19/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đại hội họp phiên trù bị vào ngày 11/1.

 Ông Son nói: tại Đại hội này, Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở nhìn lại 80 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành, lãnh đạo cách mạng, căn cứ tình hình trong nước, quốc tế sẽ thảo luận, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương khoá X trình Đại hội XI; thảo luận, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng các nội dung quan trọng khác; Đại hội cũng sẽ lựa chọn, bầu Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XI.

Nhiều hãng tin nước ngoài cho rằng để chuẩn bị cho đại hội lần này, đảng Cộng sản Việt Nam đã nỗ lực rất lớn trong việc tổng hợp các ý kiến và dựa vào các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa các văn kiện, sau đó sẽ ra nghị quyết, thực hiện các chủ trương của đảng đề ra.

Dư luận trong và ngoài nước rất quan tâm đến kết quả của đại hội vì nó ảnh hưởng đến tình hình đất nước, mang lại nhiều hy vọng cho quê hương.
 
Tham dự Đại hội có 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở đảng.
Nguyễn Viết
Tổng hợp