Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ Nhân ái tuần 1 tháng 8/2011

Dân trí Tuần qua, Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Quỹ trong tuần là: 555,987,367 đồng.

Chi tiết danh sách ủng h:          

 

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

 

 

 

 

 

Bạn đọc ủng hộ qua NH Công Thương

 

01/08/2011

Đặng T Thu Hiền  giúp cháu Tường Vy MS 316

200,000

01/08/2011

Gia đình anh Nguyễn Minh giúp anh Đi MS 313A

500,000

01/08/2011

Bạn đọc Dân trí giúp anh Tuyến MS 313B

500,000

01/08/2011

Hồ Thị Thái Viên ủng hộ QNA

200,000

01/08/2011

Hoàng Anh giúp cháu Tường Vy MS 316

100,000

01/08/2011

Ngô T lan Hương ủng hộ SM 313A

250,000

01/08/2011

Trần Anh Tuấn giúp em Thu MS 310

100,000

01/08/2011

Lê Lý Thanh Tâm giúp MS 313A

1,000,000

01/08/2011

Lê Lý Thanh Tâm giúp MS 313B

1,000,000

01/08/2011

Ngoô T lan Hương ủng hộ SM 313B

250,000

01/08/2011

Lê Bảo Ngọc giúp chị Loan MS 314

500,000

01/08/2011

Nguyễn Mạnh Ngọc giúp bà Nguyễn T lam MS 315

300,000

01/08/2011

Dương Quốc Huy giúp chị Loan MS 314

300,000

01/08/2011

Bạn đọc TK: 711A02005436 ủng hộ QNA

200,000

01/08/2011

Là Lụa ủng hộ QNA

200,000

01/08/2011

Nguyễn Hoàng Long giúp Lê V Lương MS 316

300,000

01/08/2011

Bạn đọc TK: 711A09091392 ủng hộ QNA

100,000

01/08/2011

Nguyễn Tuấn Cường giúp MS 315

100,000

01/08/2011

Nguyễn Tuấn Cường giúp MS 316

50,000

01/08/2011

Nguyễn T Quyên (Gia đình Nguyễn Thế Sơn) giúp anh Đỗ Cao Trí MS 316

300,000

01/08/2011

Trần T Minh Hương giúp MS 313

100,000

01/08/2011

Trần T Minh Hương giúp MS 309

100,000

01/08/2011

Trần T Minh Hương giúp MS 314

100,000

01/08/2011

Trần T Minh Hương giúp MS 305

100,000

01/08/2011

Trần T Minh Hương giúp MS 299

100,000

01/08/2011

Trần T Minh Hương giúp MS 296

100,000

01/08/2011

Trần T Minh Hương giúp MS 290

100,000

01/08/2011

Trần T Minh Hương giúp MS 294

100,000

01/08/2011

Nguyễn Thu Giang giúp (Mẹ bé Nguyễn Khang) giúp bé Tường Vy MS 316

200,000

01/08/2011

Trần Ngọc Hương giúp bé Thanh Hà MS 314

500,000

01/08/2011

Bạn đọc TK" 711A13170546 ủng hộ QNA

200,000

01/08/2011

Bạn đọc TK" 711A01408192 ủng hộ QNA

100,000

02/08/2011

Ng Kiều Linh: Giúp mã 303

1,000,000

02/08/2011

Phạm Hồng Ngọc: Giúp mã 296

500,000

02/08/2011

Phạm Hồng Ngọc: Giúp mã 311

500,000

02/08/2011

Phạm Hồng Ngọc: Giúp mã 314

500,000

02/08/2011

Phạm Hồng Ngọc: Giúp mã 317

500,000

02/08/2011

Mai Lệ Hằng: Giúp các nạn nhân bị bỏng mã 317

500,000

02/08/2011

Vương Văn Hiếu: Giúp A Đỗ trí Cao mã 316

300,000

02/08/2011

Ng T Hoài: Giúp mã 237

230,000

02/08/2011

Ng T Hoài: Giúp mã 262

230,000

02/08/2011

Kiều t Ngọc Dung: Giúp mã 280

100,000

02/08/2011

Kiều t Ngọc Dung: Giúp mã 317

100,000

02/08/2011

Bạn đọc TK 711A05558189: ủng hộ QNA

200,000

02/08/2011

Bạn đọc TK 711A055365992: ủng hộ QNA

1,000,000

02/08/2011

Bạn đọc TK 711A01059374: ủng hộ QNA

100,000

02/08/2011

Ng t lan Anh: Giúp các nạn nhân bị bỏng mã 317

1,000,000

02/08/2011

Bùi Quang Chiến: Giúp Cụ Võ Văn Nhân ko mã số

200,000

02/08/2011

Phaạm t Thanh Xuân: Giúp mã 275

200,000

02/08/2011

Vũ t Bích Vân: Giúp mã 316

100,000

02/08/2011

Vũ t Bích Vân: Giúp mã 317

200,000

02/08/2011

Phaạm t anh Thư: Giúp bé Tường Vi mã 316

100,000

02/08/2011

Trần T Diễm Trang: Giúp Phan Văn Viễn mã 305

2,000,000

02/08/2011

Trần T Diễm Trang: Giúp LÊ Văn Lương mã 316

2,000,000

02/08/2011

Trần Quý Trung: Giúp cháu Tường Vi mã 316

500,000

02/08/2011

Hoàng T Thủy: ủng hộ QNA

500,000

03/08/2011

Hoàng V Toàn ủng hộ các nạn nhân bị hỏa hoạn ở HP MS 317

300,000

03/08/2011

Nguyễn T Hương ủng hộ ......

10,000,000

03/08/2011

Thanh Mai giúp MS 317

500,000

03/08/2011

Nguyễn T Quyên (Gia đình Nguyễn Thế Sơn) giúp  anh Trần Minh Tùng MS 318

300,000

03/08/2011

Đặng T Thắm giúp MS 317

200,000

03/08/2011

Bạn đọc Dân trí giúp MS 317

1,500,000

03/08/2011

Bạn đọc TK: 711A47662411 ủng hộ QNA

100,000

03/08/2011

Cao T Hồng Nhung giúp các nạn nhân MS 317

1,000,000

03/08/2011

Nguyễn T Bích Ngọc ủng hộ MS 317

200,000

03/08/2011

Bùi T Vân Hà giúp mS 317

500,000

03/08/2011

Bùi T Vân Hà giúp xây cầu Ráo Bò

300,000

03/08/2011

Bùi T Vân Hà giúp MS 303

300,000

03/08/2011

Bùi T Vân Hà giúp MS 311

100,000

03/08/2011

Bùi T Vân Hà giúp MS 315

100,000

03/08/2011

Bùi T Vân Hà giúp MS 316

100,000

03/08/2011

Bạn đọc Dân trí ủng hộ QNA

200,000

03/08/2011

Bạn đọc Dân trí giúp MS 318

100,000

03/08/2011

Nguyễn V Hùng giúp bé Kiều Trang MS 309

200,000

03/08/2011

Nguyễn Phi Lan giúp Anh Đỗ Cao Trí MS 316

1,000,000

04/08/2011

Hải Phương Co.LTD giúp MS 317

1,000,000

04/08/2011

Bạn đọc TK: 711A12061534 ủng hộ QNA

300,000

04/08/2011

Đinh T Thu Ngọc - Công ty Maria Hải Phòng giúp MS 317

750,000

04/08/2011

Kiều T Thu Trang giúp anh Bùi V Đắc Ms 319

500,000

04/08/2011

Lê Bá Thu Hương giúp MS 319

200,000

04/08/2011

Nguyễn Liêm giúp MS 319

200,000

04/08/2011

Cháu Phạm Khánh Ninh giúp cháu Bùi Tiến Đạt MS 319

100,000

04/08/2011

Trần T Tuyết Hoa giúp cháu Đạt MS 319

300,000

04/08/2011

Đinh Đức Việt giúp anh Bùi V Đắc MS 319

100,000

04/08/2011

Bạn đọc Dân trí giúp cháu Đạt MS 319

300,000

04/08/2011

Ngô T Mỹ Hà giúp em Dạt MS 319

100,000

04/08/2011

Dương Thúy Xuân Thanh giúp MS 319

400,000

04/08/2011

Vũ Thanh Hương ủng hộ QNA

200,000

04/08/2011

Hồ Xuân Hương ủng hộ QNA

1,000,000

04/08/2011

Nguyễn Đức Gia Huy giúp em Đạt MS 319

300,000

04/08/2011

Nguyễn Xuân Khôi giúp cháu Đạt MS 319

500,000

04/08/2011

Lê T Quỳnh Giao giúp cháu Đạt MS 319

300,000

04/08/2011

Lê T Hải Hà giúp cháu Đạt MS 319

300,000

04/08/2011

Bạn đọc Dân trí giúp MS 319

100,000

04/08/2011

Phạm T Thu Thủy giúp em Đạt MS 319

500,000

04/08/2011

Nguyễn T Hả Yến giúp em Đạt MS 319

500,000

04/08/2011

Nguyễn T Thanh Bình giúp MS 319

200,000

04/08/2011

Bạn đọc TK: 711A00003574 ủng hộ QNA

200,000

04/08/2011

Bạn đọc TK: 711A24439241 ủng hộ QNA

100,000

04/08/2011

Nguyễn Phương Thanh giúp em Đạt MS 319

100,000

04/08/2011

Nguyễn T Bích Ngọc giúp cháu Đạt MS 319

200,000

04/08/2011

Trần Quý Trung giúp anh Bùi V Đắc MS 319

200,000

04/08/2011

Nguyễn T Thu giúp anh Đắc MS 319

1,000,000

04/08/2011

Thiếu chứng từ

300,000

05/08/2011

Bạn đọc Dân trí giúp MS 319

200,000

05/08/2011

Nguyễn Hồng Phương giúp MS 320

200,000

05/08/2011

Phùng Đăng Dương giúp MS 312

500,000

05/08/2011

Phùng Đăng Dương giúp MS 314

500,000

05/08/2011

Phùng Đăng Dương giúp MS 319

500,000

05/08/2011

Phùng Đăng Dương giúp MS 295

500,000

05/08/2011

Phaạm T Tuyến giúp MS 320

200,000

05/08/2011

Bùi Ngọc Quyên giúp MS 312

200,000

05/08/2011

Bạn đọc TK: 711A06981571 ủng hộ QNA

100,000

05/08/2011

Bùi Ngọc Quyên giúp em Đạt MS 319

200,000

05/08/2011

Bùi Ngọc Quyên giúp em Thu MS 310

200,000

05/08/2011

Đặng Ngọc Hà giúp MS 317

500,000

05/08/2011

Diệp Ngọc Như An ủng hộ MS 265

500,000

05/08/2011

Nguyễn T Mai Phương giúp MS 314

300,000

05/08/2011

Nguyễn T Thúy ủng hộ MS 319

300,000

05/08/2011

Nguyễn Hoàng Long giúp MS 319

100,000

05/08/2011

Nguyễn Hoàng Long giúp MS 318

200,000

05/08/2011

Nguyễn Hoàng Long giúp bà Kiệm MS 311

200,000

05/08/2011

Phạm T Kim Hạnh giúp MS 320

200,000

05/08/2011

Cao T K Ngân giúp MS 319

300,000

05/08/2011

Lê T Ngọc Thanh giúp MS 319

500,000

05/08/2011

Trần Quốc Huy - Cty Cp Quốc tế Lâm Châu giúp MS 319

500,000

05/08/2011

Trương T Khánh Linh giúp MS 296

200,000

05/08/2011

Trương T Khánh Linh giúp MS 305

200,000

05/08/2011

Trương T Khánh Linh giúp MS 302

200,000

05/08/2011

Trương Ngọc Công giúp anh Bùi V Bình MS 294

500,000

05/08/2011

Vương Thanh Phụng giúp MS 314

200,000

05/08/2011

Vương Thanh Phụng giúp MS 319

200,000

05/08/2011

Phạm Đình Trọng giúp MA 319

100,000

06/08/2011

Bạn đọc TK: 711A29374468 ủng hộ  chị Lương Kỳ Phui MS 320

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua NH Vietcombank

 

31/07/2011

Đỗ Tuấn Anh giúp chị Loan MS 314

200,000

31/07/2011

Ngô T Minh Thảo giúp MS 314

100,000

31/07/2011

Lương T Hoài Anh giúp MS 309

100,000

31/07/2011

Ngô T Hồng Vân giúp MS 314

200,000

31/07/2011

Nguyễn Hữu Phong giúp chị Nhung MS 308

300,000

31/07/2011

Nguyễn Hữu Phong giúp M S310

300,000

31/07/2011

Nguyễn Ngọc Hải Thịnh giúp MS 314, chị Loan

200,000

31/07/2011

Lê T Phụng giúp bé Thanh Hà MS 314

100,000

31/07/2011

Trần Nam Quang giúp MS 314

50,000

31/07/2011

Nguyễn Hưng Tiến ủng hộ QNA

300,000

31/07/2011

Lý T Thu Hiền ủng hộ QNA

300,000

31/07/2011

Nguyễn Phước Quý Tường ủng hộ QNA

200,000

31/07/2011

Nguyễn Đức Hà ủng hộ QNA

200,000

31/07/2011

Lý Thị Hồng ủng hộ QNA

50,000

31/07/2011

Nguyễn Thanh Hưng ủng hộ QNA

50,000

01/08/2011

Hồ Thanh Hiếu giúp chị Loan MS 314

200,000

01/08/2011

Phạm V Thủy giúp cháu con chị Loan MS 314

200,000

01/08/2011

Đinh Thanh Tâm giúp em Kim Dung MS 315

100,000

01/08/2011

Đàm Như Phong giúp aNH lƯợNG ms 316

100,000

01/08/2011

Lê Công Huy giúp MS 316

30,000

01/08/2011

Bùi Quốc Toản giúp anh Đỗ Cao Trí MS 316

500,000

01/08/2011

Hoàng T Thu Hồng giúp anh Đi MS 313A

300,000

01/08/2011

Hoàng T Thu Hồng giúp anh Tuyến  MS 313B

200,000

01/08/2011

Bùi Việt Tiến giúp MS 316

100,000

01/08/2011

Nguyễn Xuân Sơn giúp anh Lê V Lượng MS 316

100,000

01/08/2011

Nguyễn Ngọc Nam giúp ....

200,000

01/08/2011

Nguyễn Tú Anh (Cửa hàng VPP Ngọc Tú) giúp anh Trí MS 316

100,000

01/08/2011

Đỗ Duy út Linh giúp anh Đỗ Cao Trí MS 316

50,000

01/08/2011

Tú Thanh Lan giúp anh Trí MS 316

200,000

01/08/2011

Nguyễn T lương giúp chị Loan MS 314

200,000

01/08/2011

Lê T Ngọc Phương giúp MS 313A

300,000

01/08/2011

Lê T Ngọc Phương giúp MS 313B

200,000

01/08/2011

Nguyễn T Minh Giang giúp bé Thanh Hà MS 314

600,000

01/08/2011

Mai Trí Minh giúp MS 316

100,000

01/08/2011

Lê Trương Thu Hương giúp MS 316

100,000

01/08/2011

Vũ T thu Hiền giúp MS 298

100,000

01/08/2011

Vũ T thu Hiền giúp MS 300

100,000

01/08/2011

Vũ T thu Hiền giúp MS 305

100,000

01/08/2011

Vũ T thu Hiền giúp MS 306

100,000

01/08/2011

Vũ T thu Hiền giúp MS 309

100,000

01/08/2011

Vũ T thu Hiền giúp MS 311

100,000

01/08/2011

Lê Trương Thu Hương giúp MS 314

100,000

01/08/2011

Cao Kiều Mai giúp anh Trí MS 316

200,000

01/08/2011

Trần Vũ Hoàng Mai giúp anh Lương MS 316

300,000

01/08/2011

Trần T Minh Dung giúp anh Trí MS 316

300,000

01/08/2011

Trần Lê Doãn Phương giúp cháu Tường Vy MS 316

200,000

01/08/2011

Nguyễn Mạnh Linh ủng hộ QNA

100,000

01/08/2011

Lê Hà Phương giúp cháu Tường Vy MS 316

150,000

01/08/2011

Trần Trung Kiên giúp cháu Tường Vy MS 316

100,000

01/08/2011

Phạm T Huương Giang giúp MS 316

100,000

01/08/2011

Nguyễn Khắc Vân giúp cháu Tường Vy MS 316

150,000

01/08/2011

Lê T Ngọc Vân giúp anh Trí M S316

500,000

01/08/2011

Lý Đức Duy giúp anh Cao Trí MS 316

100,000

01/08/2011

Trần T Huyền Trang giúp M S316

1,000,000

01/08/2011

Nguyễn Hoàng Long giúp anh Trí M S316

200,000

01/08/2011

Lê T Ngọc Trang giúp anh Trí MS 316

200,000

01/08/2011

Phan Thị Kim Chi giúp bé Kiều Trang MS 309

500,000

01/08/2011

Bùi Trung Nhứt giúp cháy Vy MS 316

200,000

01/08/2011

Trươnng Vạn Xuân giúp anh Trí MS 316

100,000

01/08/2011

Lương Quỳnh Trang giúp anh Trí MS 316

39,000

01/08/2011

Phan Văn Thiện giúp bà Cao T Kiệm MS 311

500,000

01/08/2011

Hoàng T Minh Huệ giúp anh Cao Trí MS 316

300,000

01/08/2011

Trần T Thu Phương giúp ....

500,000

01/08/2011

Phạm Thị Huyền giúp anh Cao Trí MS 316

100,000

01/08/2011

Leê Thị Thanh Kim giúp anh Cao trí MS 316

300,000

01/08/2011

Nguụy T Minh Thanh giúp anh Phạm Đức Tuấn MS 309

500,000

01/08/2011

Võ T Kim Xuyến giúp em Thanh Hà MS 314

200,000

01/08/2011

Ngô Mỹ Liên giúp anh Nguyễn Minh MS 313A

250,000

01/08/2011

Ngô Mỹ Liên giúp anh Tuyến MS 313B

250,000

01/08/2011

Ngô Mỹ Liên giúp bé Thanh Hà MS 314

500,000

01/08/2011

Lê T Thùy Trang giúp em Phan Hữu Trình MS 305

200,000

01/08/2011

Phan T Công Nghĩa giúp MS 316

200,000

01/08/2011

Lê T Trương Mơ giúp anh Nguyễn Minh MS 313A

300,000

01/08/2011

Lê T Trương Mơ giúp Nguyễn T Lam MS 315

200,000

01/08/2011

Phạm Duy Thái giúp MS 315

1,000,000

01/08/2011

Nguyễn Thế Hiền giúp bé Thanh Hà MS 314

1,000,000

01/08/2011

Đặng P Hằng ủng hộ QNA

1,000,000

01/08/2011

Đinh T Quỳnh Anh ủng hộ QNA

300,000

01/08/2011

Trần Đình Phú giúp anh Lê V Lượng MS 316

100,000

01/08/2011

Vũ T L Quyên giúp MS 313

50,000

01/08/2011

Hoàng Đặng Thái giúp bé Thanh Hà MS 314

500,000

01/08/2011

Lê Anh Quân giúp chị Lê T Loan MS 314

2,000,000

01/08/2011

Trần T Thanh Huyền ủng hộ QNA

500,000

01/08/2011

Nguyễn T C Linh ủng hộ QNA

100,000

01/08/2011

Ngô Trọng Vĩnh Hưng Khê, DN giúp anh Đi MS 313A

100,000

01/08/2011

Ngô Trọng Vĩnh Hưng Khê, DN giúp anh Tuyến MS 313B

100,000

01/08/2011

Phạm Mỹ Linh giúp MS 312 cháu Sỹ

200,000

01/08/2011

Đinh Trương Linh Chi giúp MS 316

200,000

01/08/2011

Lê T T Khương giúp anh Cao Trí MS 316

500,000

01/08/2011

Trần Diễm Hằng giúp chị Lê T Loan MS 314

500,000

01/08/2011

Hoàng Minh Hà giúp MS 314

300,000

01/08/2011

Hoàng Minh Hà giúp MS 316

300,000

01/08/2011

Leê Anh Tuấn giúp anh Lê V Lượng MS 316

1,000,000

01/08/2011

Nguyễn T Thúy giúp chị Phạm T Hiền MS 312

200,000

01/08/2011

Vũ T Thu Thủy giúp chị Loan MS 314

200,000

01/08/2011

Ngô T Thanh Ngân giúp MS 313 A

100,000

01/08/2011

Ngô T Thanh Ngân giúp MS 313B

100,000

01/08/2011

Hồ T Thu Hương giúp anh Cao Trí MS 316

1,000,000

01/08/2011

Chu Đức Nhoãn giúp chị Loan MS 314

50,000

01/08/2011

Dương Đình Hải giúp anh Trí MS 316

500,000

01/08/2011

Đỗ Minh Thu giúp bé Thanh Hà MS 314

100,000

01/08/2011

Lê T Vân Quỳnh giúp Ms 313A

250,000

01/08/2011

Lê T Vân Quỳnh giúp Ms 313B

250,000

01/08/2011

Hồ Thu Hà giúp MS 313A

250,000

01/08/2011

Hồ Thu Hà giúp MS 313B

250,000

01/08/2011

Phạm Ngọc Hoa giúp bé Thanh Hà MS 314

200,000

01/08/2011

Phạm Hoàng Hà ủng hộ QNA

200,000

01/08/2011

Hoàng V Dũng giúp chị Loan MS 314

200,000

01/08/2011

Tô Thị Thanh Thúy giúp cháu Thanh Hà MS 314

300,000

01/08/2011

Đinh Chí Dũng giúp anh Đi MS 313A

100,000

01/08/2011

Đinh Chí Dũng giúp anh Tuyến MS 313B

100,000

01/08/2011

Mã Phạm Vĩnh Trinh giúp chị Loan MS 314

50,000

01/08/2011

Bùi Tuyết Nga giúp anh Cao Trí MS 316

200,000

01/08/2011

Vũ T kim Oanh giúp MS 316

50,000

01/08/2011

Phan Siêu Bình giúp chị Hiền MS 312

1,000,000

01/08/2011

Phan Ngọc Xuân Quyên giúp MS 314

300,000

01/08/2011

Đỗ Phương An giúp anh Trí MS 316

200,000

01/08/2011

Lý Quốc Đạt giúp em Thu MS 310

100,000

01/08/2011

Trần T Thanh Loan giúp anh Cao trí MS 316

500,000

01/08/2011

Đặng Thu Trang giúp M S314

100,000

01/08/2011

PHạm Thúy Quỳnh ủng hộ QNA

100,000

01/08/2011

Đặng Minh Đức giúp cháu Tường Vy MS 316

200,000

01/08/2011

Vũ Thắng giúp MS 309

150,000

01/08/2011

Vũ Thắng giúp MS 316

150,000

01/08/2011

Phan NHứt Cương ủng hộ MS 310

300,000

01/08/2011

Trịnh T Thanh Nhàn ủng hộ MS 314

200,000

01/08/2011

Đỗ Tài Hùng giúp anh Tuyến MS 313B

500,000

01/08/2011

Cao Nguyệt Tú giúp MS 316

200,000

01/08/2011

Đoàn Thu Hà giúp anh Cao Trí mS 316

200,000

01/08/2011

Phạm T Vân giúp anh Trí MS 316

100,000

01/08/2011

Hà Thúy Hạnh giúp MS 314

200,000

01/08/2011

Hà T Luyến giúp MS 316

200,000

01/08/2011

Lê Gia Bạch giúp MS 316

500,000

01/08/2011

Nguyễn Thanh Nam giúp anh Minh MS 313A

200,000

01/08/2011

Nguyễn Thanh Nam giúp anh Tuyến MS 313B

200,000

01/08/2011

Đỗ T Thu Phương giúp MS 316

300,000

01/08/2011

Nguyễn Đức Hiếu ủng hộ MS 303

300,000

01/08/2011

Nguyễn T Thanh Nguyên giúp M S316

500,000

01/08/2011

Nguyễn T Thu Hà giúp MS 314

300,000

01/08/2011

Vương T Tâm giúp anh Trí MS 316

50,000

01/08/2011

Bùi T Thanh Hương giúp MS 316

200,000

01/08/2011

Đỗ T Ngọc hà giúp MS 316

200,000

01/08/2011

Phan Kim Dung giúp MS 316

200,000

01/08/2011

Võ Phương Thu ủng hộ QNA

4,500,000

01/08/2011

Phạm Vân Khánh ủng hộ QNA

100,000

01/08/2011

Nguyễn Ngọc Bích ủng hộ QNA

100,000

01/08/2011

Phạm Thị Thúy Trang ủng hộ QNA

100,000

01/08/2011

Huỳnh Ngô Trương Thơ ủng hộ QNA

300,000

01/08/2011

Nguyễn Đức Nhật giúp MS 314

500,000

01/08/2011

Nguyễn Quốc Lâm ủng hộ QNA

200,000

01/08/2011

Thiếu chứng từ

800,000

02/08/2011

Nhạc Sỹ Phsi Long: Giúp A Đỗ CAo Trí mã 316

200,000

02/08/2011

Vương Đình Diệu: Giúp A Đỗ CAo Trí mã 316

100,000

02/08/2011

Ngô T Thu MAi: Giúp nạn nhân Hải Phòng mã 317

200,000

02/08/2011

Phạm Tố Uyên: Giúp mã 317

300,000

02/08/2011

Mai t Nhung: Giúp mã 317

39,000

02/08/2011

Phan Tiến Dũng: Giúp mã 317

200,000

02/08/2011

Phan Tiến Dũng: Giúp mã 317

200,000

02/08/2011

Vũ Ngọc Anh: Giúp mã 317

300,000

02/08/2011

Ng T Vân Khánh: Giúp bé Phạm Kiều Trang mã 309

300,000

02/08/2011

Lưu T Linh Trang: Giúp các nạn nhân Hải Phòng mã 317

500,000

02/08/2011

Huỳnh ái Mai+Bùi Đỗ Dan Thanh(500): ủng hộ QNA

600,000

02/08/2011

Lê Phú Cường: GIúp cháu Tường Vy mã 316

1,000,000

02/08/2011

Ng T Quỳnh Hương: Giúp nạn nahan bỏng ở Hải Phòng mã 317

500,000

02/08/2011

Ng t Thủy: GIúp mã 317

200,000

02/08/2011

Ng t Thủy: GIúp mã 314

200,000

02/08/2011

Ng t Thủy: GIúp mã 312

200,000

02/08/2011

Hồ Tấn Phát: nạn nhân bỏng Hải Phòng mã 317

500,000

02/08/2011

Bùi T Thu Mai: nạn nhân bỏng Hải Phòng mã 317

1,000,000

02/08/2011

Ng thùy Dương: Giúp bé Lê T Thanh Hà mã 314

200,000

02/08/2011

Phạm t Thu Thủy: GIúp các nạn nhân bỏng Hải Phòng mã 317

200,000

02/08/2011

Ng Đức Thịnh: GIúp các nạn nhân bỏng Hải Phòng mã 317

200,000

02/08/2011

Ninh T Hoàng Yến+Vũ Duy Tùng: GIúp các nạn nhân bỏng Hải Phòng mã 317

500,000

02/08/2011

Ng Văn Công: GIúp các nạn nhân bỏng Hải Phòng mã 317

40,000

02/08/2011

Ng t Thanh Mai: GIúp các nạn nhân bỏng Hải Phòng mã 317

200,000

02/08/2011

Vũ T Phương Thủy: GIúp các nạn nhân bỏng Hải Phòng mã 317

100,000

02/08/2011

Hà Thu: GIúp các nạn nhân bỏng Hải Phòng mã 317

500,000

02/08/2011

Võ T Phương Quỳnh: Giúp A Đỗ Cao Trí mã 316

189,000

02/08/2011

Phạm t Thu Hà: Giúp mã 317

200,000

02/08/2011

Phạm t Thu Hà: Giúp mã 293 bé Trang

100,000

02/08/2011

Ng T Ngọc: Giúp các nạn nhân Hải Phòng mã 317

1,350,000

02/08/2011

Dương T Lan Anh: Giúp các nạn nhân Hải Phòng mã 317

500,000

02/08/2011

Phạm T Minh Ngọc: Giúp các nạn nhân Hải Phòng mã 317

3,200,000

02/08/2011

Phạm T Minh Ngọc: Giúp bé Tường Vy mã 316

200,000

02/08/2011

Trần t Tố Uyên+Nga :  Giúp mã 317

1,000,000

02/08/2011

Lê Hà Phương :  Giúp mã 317

200,000

02/08/2011

Vũ Thanh Ngọc :  Giúp mã 317

500,000

02/08/2011

Lê T Phương Trang: Giúp bé Tường Vy mã 316

100,000

02/08/2011

Trần Đức Tuấn: Giúp mã 317

200,000

02/08/2011

Trần Phương Hoa: Giúp mã 317

200,000

02/08/2011

Ngô Minh Hiền: Giúp bé Phạm Kiều Trang 309

1,000,000

02/08/2011

Đoàn T Hương: Giúp mã 316

500,000

02/08/2011

Lương T Minh Trang: Giúp Bé Lê T Thanh Hà mã 314

500,000

02/08/2011

Phạm t Nhật Hạnh: Uungr hộ QNA

600,000

02/08/2011

Huỳnh Bảo Thy: Giúp Đỗ Cao Trí mã 316

200,000

02/08/2011

Huỳnh Bảo Thy: Giúp Lê T Thanh Hà mã 314

500,000

02/08/2011

Ng T Hiền: ủng hộ QNA

1,000,000

02/08/2011

Lê T Tuyết Mai: Giúp nạn nhân Hải Phòng mã 317

500,000

02/08/2011

Gia đình bé Anh Khôi+Thục Quyên: Giúp bé Phạm Kiều Trang mã 309

500,000

02/08/2011

Phạm Hoàng Minh: Giúp A Ng Đi mã 313A

300,000

02/08/2011

Phạm Hoàng Minh: Giúp C Lê t Loan mã 314

300,000

02/08/2011

Trần t Minh Hiền: Giúp A Đỗ Cao Trí mã 316

700,000

02/08/2011

An Mai Loan: Giúp A Đỗ Cao Trí mã 316

200,000

02/08/2011

Trần t Hoài Hương: Giúp nạn nhân Hải Phòng mã 317

500,000

02/08/2011

Hoàng T Hồng Hạn: Giúp nạn nhân Hải Phòng mã 317

500,000

02/08/2011

Vũ Minh Dũng: Giúp nạn nhân Hải Phòng mã 317

200,000

02/08/2011

Đặng T Thanh Vân: Giúp nạn nhân Hải Phòng mã 317

200,000

02/08/2011

Trương Nam Giang: Giúp bé Kiều Trang mã 309

300,000

02/08/2011

Mai Thành Danh: Giúp bé Tường Vy mã 316

200,000

02/08/2011

Ng Tuấn Anh: Giúp nạn nhân Hải Phòng mã 317

100,000

02/08/2011

Ngô Tú Kiên: Giúp bé Trang mã 309

200,000

02/08/2011

Ngô Tú Kiên: Giúp A Cao Trí mã 316

200,000

02/08/2011

Cao t thùy Linh: Giúp mã 316

100,000

02/08/2011

Tô T Thủy: Giúp mã 316

100,000

02/08/2011

Phan T Trà Giang: Giup mã 313A A Ng Đi

1,000,000

02/08/2011

Phan T Trà Giang: Giup mã 316 A Lê VĂn Lương

1,000,000

02/08/2011

Hoàng Việt Phương: Gisp A Ng Văn Tuyến 313B

50,000

02/08/2011

Phan T Trà Giang: Giúp mã 312

1,000,000

02/08/2011

Phan T Trà Giang: Giúp mã 311

1,000,000

02/08/2011

Phan T Trà Giang: Giúp mã 315

1,000,000

02/08/2011

Phan T Trà Giang: Giúp mã 313B

1,000,000

02/08/2011

Phan T Trà Giang: Giúp mã 314

1,000,000

02/08/2011

Hoàng Việt Phương: Giúp C Lê T Loan mã 314

50,000

02/08/2011

Hoàng Việt Phương: Giúp mã 316

50,000

02/08/2011

Lại t Thu Trà: Giúp nạn nhân bỏng Hải Phòng mã 317

300,000

02/08/2011

Hoàng Việt Phương: Giúp mã 309

84,367

02/08/2011

Hoàng Việt Phương: Giúp mã 312

50,000

02/08/2011

Ng Khánh Toàn: Giúp nạn nhân bỏng Hải Phòng mã 317

500,000

02/08/2011

Võ Văn Khang: Giúp A Trí mã 316

500,000

02/08/2011

Vũ T Thu Trang: Giúp mã 317

200,000

02/08/2011

Ng t Lan anh: Gisp mã 310

500,000

02/08/2011

Lê Trung Khoa: Giúp mã 312

400,000

02/08/2011

Lê Trung Khoa: Giúp mã 319

400,000

02/08/2011

Ng t Minh Nguyệt: Giúp mã 316

200,000

02/08/2011

Lê T Hà: Gisp E Lê T Loan mã 314

200,000

02/08/2011

Lê T Hà: Gisp Ông T Thanh mã 280

200,000

02/08/2011

Lê T Hà: Giups Cao T Kiệm mã 311

200,000

02/08/2011

Phan t Bảo Trâm: GIúp A Đỗ Cao Trí mã 316

100,000

02/08/2011

Đoàn trần Minh: GIúp A Đỗ Cao Trí mã 316

350,000

02/08/2011

Trần Văn Niên: Giúp A Ng Đi mã 313A

200,000

02/08/2011

Trần Văn Niên: Giúp A Tuyến mã 313B

100,000

02/08/2011

Hoàng Mạnh Đạt: Giúp mã 317

2,000,000

02/08/2011

Ng t thùy Dương: Giúp mã 317

200,000

02/08/2011

Ngoô Hoàng Hải: Giúp Lê T Kim Dung mã 315

200,000

02/08/2011

Vũ T Ngọc: Giúp mã 284

300,000

02/08/2011

Vũ T Ngọc: Giúp mã 291

300,000

02/08/2011

Vũ T Ngọc: Giúp mã 310

500,000

02/08/2011

Khúc Ngọc Anh: Giúp bé Tường vy mã 316

500,000

02/08/2011

Trương Hồng Diệp: Giúp C Lê T Loan mã 314

500,000

02/08/2011

Lê T Huyền Vân: Giúp mã 317

500,000

02/08/2011

Nghê T Phương Uyên: Giúp Lê T Loan mã 314

1,000,000

02/08/2011

Phí T Thanh Hương: Giúp mã 317

300,000

02/08/2011

Vũ Lệ thủy: Giúp mã 317

1,000,000

02/08/2011

Lê Đăng Khoa: Giúp mã 317

1,000,000

02/08/2011

Cty LD SX Van EP Formica YSiman: Giúp mã 317

2,000,000

02/08/2011

Đỗ Mai Thư: Giúp A Đỗ trí Cáo mã 316

300,000

02/08/2011

Vũ Thu Hiền+Võ Thu Hà: Giúp mã 312

200,000

02/08/2011

Vũ Thu Hiền+Võ Thu Hà: Giúp mã 313

200,000

02/08/2011

Vũ Thu Hiền+Võ Thu Hà: Giúp mã 309

200,000

02/08/2011

Phạm Ngọc Dũng: Giúp bé Kiều Trang mã 309

100,000

02/08/2011

Đinh T Thu Hiền: Giúp mã 312

200,000

02/08/2011

Trần Bạch Trung: Giúp A Phạm Đức Tuấn mã 309

100,000

02/08/2011

Trần Bạch Trung: Giúp mã 316

200,000

02/08/2011

Ng Thu hằng: Giúp mã 275

1,500,000

02/08/2011

Ng Hoài Thu: Giúp mã 309

100,000

02/08/2011

Ng Hoài Thu: Giúp mã 313A

100,000

02/08/2011

Ng Hoài Thu: Giúp mã 313B

100,000

02/08/2011

Huỳnh Minh Kiệt: ủng hộ QAN

500,000

02/08/2011

Cao Thiện Anh: ủng hộ QNA

100,000

02/08/2011

Nham T Thanh Thảo: ủng hộ QNA

100,000

02/08/2011

Ng Công Định: ủng hộ QNA

500,000

02/08/2011

Lê Yến Nga: ủng hộ QNA

500,000

02/08/2011

Lò Ng Huyền Trâm: ủng hộ QNA

500,000

02/08/2011

Thiếu chứng từ

200,000

03/08/2011

Đinh T Thanh Thủy: Giúp bé Thanh Hà mã 314

700,000

03/08/2011

Ng Trung Khánh: ủng hộ QNA

100,000

03/08/2011

Vương Chí Việt: ủng hộ nạn nhân....

480,000

03/08/2011

Đào Giang Nam: GIúp các nạn nhân Hải Phòng mã 317

500,000

03/08/2011

Lê Hòa Xuân: Giúp A Đỗ Cao Trí mã 316

500,000

03/08/2011

Lê Hòa Xuân: Giúp E Trần Hữu Bách mã 279

500,000

03/08/2011

Ngô Đức Cường: Giúp A Trần Minh Tùng mã 318

100,000

03/08/2011

Ng T Mỹ Hà: Giúp nạn nhân Hải Phòng mã 317

100,000

03/08/2011

Hoàng T Thùy Dương: Giúp nạn nhân Hải Phòng mã 317

300,000

03/08/2011

Trương T Hương Thảo: Giúp nạn nhân Hải Phòng mã 317

200,000

03/08/2011

Ng T Thanh Xuân: Giúp bé Kiều Trang mã 309

200,000

03/08/2011

Hoàng Trần T Kim Trang: Giúp nạn nhân Hải Phòng mã 317

100,000

03/08/2011

Trần Thanh Thúy Nam Phương: Giúp nạn nhân Hải Phòng mã 0317

500,000

03/08/2011

Ng T Kim Vân: Giúp Trần Minh Tùng mã 318

100,000

03/08/2011

Phạm t Thúy Diễm: Giúp A Phạm Đức Tuấn mã 309

100,000

03/08/2011

Lê Thanh Hải: Giúp A Trí mã 316

50,000

03/08/2011

Trần T Hoợp: Giúp A Trần Minh Tùng 0318

200,000

03/08/2011

Đặng t Bích Thủy: Giúp mã 294

100,000

03/08/2011

Đặng t Bích Thủy: Giúp mã 295

100,000

03/08/2011

Đặng t Bích Thủy: Giúp mã 296

100,000

03/08/2011

Đặng t Bích Thủy: Giúp mã 298

100,000

03/08/2011

Đặng t Bích Thủy: Giúp mã 302

100,000

03/08/2011

Đặng t Bích Thủy: Giúp mã 309

100,000

03/08/2011

TRần Hương Giang: Giúp A Trần Minh Tùng mã 318

300,000

03/08/2011

Ng T Thu Thủy: Giúp E Lê T Kim Thu mã 310

2,000,000

03/08/2011

Đào T Thảo Ly: Giúp mã 317

100,000

03/08/2011

Cù t Bích Ngọc: Giúp C Cao T Xuân mã 311

100,000

03/08/2011

Vũ Thùy Trang: Giúp A Trần Minh Tùng mã 318

100,000

03/08/2011

Ng T Thủy Vân: Giúp a Tùng mã 318

1,500,000

03/08/2011

Ng T Thúy Vân: Giúp mã 316

1,000,000

03/08/2011

Lương Viết Lộc: ủng hộ QNA

200,000

03/08/2011

Ng Văn Bình: Giúp A Lê Văn Lượng  mã 316

500,000

03/08/2011

Đinh t Thu Hiền: Giúp mã 316

200,000

03/08/2011

Đinh T Thu Hiền: GIúp mã 317

500,000

03/08/2011

Thích Tuệ Tâm: Giúp mã 317

2,000,000

03/08/2011

Đặng t ánh Tuyết: Giúp mã 310

200,000

03/08/2011

Đặng t ánh Tuyết: Giúp mã 317

500,000

03/08/2011

Đặng t ánh Tuyết: Giúp mã 318

200,000

03/08/2011

Lương T Như Hằng: GIúp mã 313A

250,000

03/08/2011

Lương T Như Hằng: GIúp mã 313B

250,000

03/08/2011

Leê Vinh: Giúp Chú Tùng mã 318

500,000

03/08/2011

Bùi Thảo Vi: Giúp mã 247

400,000

03/08/2011

Bùi Thảo Vi: Giúp mã 276

400,000

03/08/2011

Bùi Thảo Vi: Giúp mã 268

400,000

03/08/2011

Bùi Thảo Vi: Giúp mã 263

400,000

03/08/2011

Bùi Thảo Vi: Giúp mã 262

400,000

03/08/2011

Bùi Thảo Vi: Giúp mã 275

400,000

03/08/2011

Bùi Thảo Vi: Giúp mã 255

400,000

03/08/2011

Bùi Thảo Vi: Giúp mã 274

400,000

03/08/2011

Bùi Thảo Vi: Giúp mã 220

400,000

03/08/2011

Bùi Thảo Vi: Giúp mã 272

400,000

03/08/2011

Bùi Thảo Vi: Giúp mã 264

400,000

03/08/2011

Bùi Thảo Vi: Giúp mã 254

400,000

03/08/2011

Bùi Thảo Vi: Giúp mã 265

200,000

03/08/2011

Bùi Thảo Vi: Giúp mã 253

200,000

03/08/2011

Bùi Thảo Vi: Giúp mã 248

200,000

03/08/2011

Bùi Thảo Vi: Giúp mã 252

200,000

03/08/2011

Bùi Thảo Vi: Giúp mã 258

200,000

03/08/2011

Bùi Thảo Vi: Giúp mã 260

100,000

03/08/2011

Vũ Khánh Vân: Giúp mã 311

300,000

03/08/2011

Tăng Tuấn Quang: Giúp nạn nhân bỏng Hải Phòng mã 317

2,000,000

03/08/2011

Ng Văn Tuấn(Số 3 Liễu Giai): ủng hộ QNA

2,000,000

03/08/2011

Ng t Hồng Nga Giúp nạn nhân bỏng Hải Phòng mã 317

500,000

03/08/2011

Hoàng Minh Hà: Giúp Mã 318

300,000

03/08/2011

Võ T Mỹ Hiền: Giúp A Đào Cao Trí mã 316

500,000

03/08/2011

Ng Quốc Thái Giúp nạn nhân bỏng Hải Phòng mã 317

500,000

03/08/2011

Ng Thành Dung: Giúp nạn nhân bỏng Hải Phòng mã 317

200,000

03/08/2011

Lê Thái Phong: Giúp A Tùng mã 318

300,000

03/08/2011

Ng Hoài Liên:  Giúp mã 312

300,000

03/08/2011

Lương Minh Huệ: Giúp nạn nhân bỏng Hải Phòng mã 317

300,000

03/08/2011

Hoàng Minh Hà: Giúp nạn nhân bỏng Hải Phòng mã 317

1,000,000

03/08/2011

Phạm Thu Hương: Giúp nạn nhân bỏng Hải Phòng mã 317

500,000

03/08/2011

Trần Bá Thịnh: Giúp mã 314

150,000

03/08/2011

Võ Thúy Thủy Vi: Giúp A Trần Minh Tùng mã 318

200,000

03/08/2011

Trần Bá Thịnh: Giúp mã 309

150,000

03/08/2011

Ng Thanh Tùng: Giúp mã 316

500,000

03/08/2011

Trần t Ngọc Diệp: Giúp A Trần Minh Tùng mã 318

100,000

03/08/2011

Vũ Hoàng Ly: Giúp A Trí mã 316

1,000,000

03/08/2011

Vũ Hoàng Ly: Giúp E Đạt mã 289

1,000,000

03/08/2011

Lê Bảo Ly: Giúp mã 264

500,000

03/08/2011

Lê Bảo Ly: Giúp mã 289

500,000

03/08/2011

Lê Bảo Ly: Giúp mã 318

500,000

03/08/2011

Lưu Mỹ Kim: Giúp mã 317

500,000

03/08/2011

Vũ Lê Thanh Hương: Giúp mã 318

200,000

03/08/2011

Ng Bích Hải: Giúp mã 317

1,000,000

03/08/2011

Hoàng Huy Cần: Giúp mã 318

500,000

03/08/2011

Lê Thu Trang: Giúp mã 316

200,000

03/08/2011

Lê Thu Trang: Giúp mã 264

200,000

03/08/2011

Lê Thu Trang: Giúp mã 317

500,000

03/08/2011

Ng T Nọc Dung: Giúp mã 317

1,000,000

03/08/2011

Cty CP Thẩm Định giá và DDTTC Bưu Điện: Giúp mã 317

5,000,000

03/08/2011

Phạm t minh Huệ: Giúp mã 317

300,000

03/08/2011

Bùi T Thanh Phương: ủng hộ QNA

100,000

03/08/2011

Hùng T Kim Huệ: ủng hộ QNA

200,000

03/08/2011

Ng Quang Long: ủng hộ QNA

100,000

03/08/2011

Lưu T Thnah Tươi: ủng hộ QNA

200,000

04/08/2011

Phạm V Thủy giúp MS 318

200,000

04/08/2011

Phạm Kim Thanh giúp MS 318

200,000

04/08/2011

Leê Trương Thu Hương giúp MS 319

100,000

04/08/2011

Nguyễn T Hồng Thúy (Anh Tin, Tôm) giúp MS 319

200,000