Danh sách bạn đọc Dân trí ủng hộ người dân miền núi bị lũ quét tính đến 15/8 (mã số 2631)

Dân trí Tính đến ngày 15/8/2017, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ qua Quỹ Nhân ái với số tiền hơn 750 triệu đồng, ngoài ra hiện vật với giá trị tương đương 1,1 tỷ đồng. Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật danh sách bạn đọc ủng hộ người dân miền núi phía Bắc bị lũ quét liên tục để bạn đọc tiện theo dõi

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn

8/8/17

Công ty Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood

100,000,000

8/8/17

Trần Thanh Hương (Số 70 Nguyễn Chí Thanh -HN) Ủng hộ Ms 2631

3,000,000

8/8/17

Hội Phụng Sự Xã Hội (USA) Ủng hộ Ms 2631

1,000,000

8/8/17

Phạm Tuấn Anh Ủng hộ Ms 2631

3,000,000

8/8/17

Phạm Huy Hoàn Ủng hộ Ms 2631

12,000,000

8/8/17

NGUYEN LUONG PHAN

500,000

8/8/17

PHAM HUY THAN

500,000

8/8/17

NGUYEN THI TU MAI

250,000

8/8/17

VUONG HOANG PHI

200,000

8/8/17

TRIEU XUAN HIEU

200,000

8/8/17

CHU XUAN PHUONG

200,000

8/8/17

TRAN THI DUNG

200,000

8/8/17

NGUYEN VAN KHANH

350,000

8/8/17

BUI VAN TAM

200,000

8/8/17

PHAM VU TOAN

200,000

8/8/17

BUI THI HANG

200,000

8/8/17

NGUYEN DINH HUNG

200,000

8/8/17

LE BAO TRUNG

200,000

8/8/17

PHAM THI CHAU

500,000

8/8/17

NGUYEN THI HONG HANH

200,000

8/8/17

VU THI HONG HANH

200,000

8/8/17

CAN MANH CUONG

200,000

8/8/17

TRAN THI HONG HAI

200,000

8/8/17

NGUYEN THU HANG

200,000

8/8/17

NGUYEN THI LAN HUONG

300,000

8/8/17

NGUYEN THI HIEN

200,000

8/8/17

LE THI PHUONG THAO

200,000

8/8/17

NGUYEN VIET HUNG

300,000

8/8/17

PHAM PHUC HUNG

200,000

8/8/17

NGUYEN SY HUNG

200,000

8/8/17

PHAN HUU NGHI

200,000

8/8/17

NGUYEN TUAN HOP

200,000

8/8/17

NGUYEN THE NAM

300,000

8/8/17

DINH THU HA

200,000

8/8/17

TA THI NHU QUYNH

300,000

8/8/17

NGUYEN TIEN NGUYEN

200,000

8/8/17

NGUYEN QUANG PHONG

200,000

8/8/17

NGUYEN ANH THE

300,000

8/8/17

NGUYEN PHUONG NHUNG

200,000

8/8/17

DUONG BICH DIEP

300,000

8/8/17

PHAM THI OANH

200,000

8/8/17

NGUYEN THI THU HANG

200,000

8/8/17

DANG THI PHUONG DUNG

200,000

8/8/17

HA THU TRANG

300,000

8/8/17

HO BICH NGOC

500,000

8/8/17

MAI BICH CHAM

200,000

8/8/17

VU XUAN NGOC

500,000

8/8/17

TRINH VAN TRONG

500,000

8/8/17

PHUNG THE KHA

300,000

8/8/17

NGUYEN VAN DUONG

500,000

8/8/17

NGUYEN THI VIET HA

200,000

8/8/17

HA DINH CHUNG

200,000

8/8/17

LUONG THI MY HA

200,000

8/8/17

LUU QUY DOAN

300,000

8/8/17

BUI THAI BA

500,000

8/8/17

TONG DUC VAN

200,000

8/8/17

PHAM THI HAI SAM

300,000

8/8/17

NGUYEN VAN TUYEN

200,000

8/8/17

NGUYEN NGUYEN

300,000

8/8/17

PHAM THI HANG

550,000

8/8/17

CU THI LAN

200,000

8/8/17

NGO BICH VAN

200,000

8/8/17

NGUYEN THI THANH BINH

200,000

8/8/17

TRAN HUYEN TRANG

500,000

8/8/17

TRAN THU PHUONG

200,000

8/8/17

NGUYEN HOANG YEN

300,000

8/8/17

NGUYEN THUY VAN

300,000

8/8/17

NGUYEN THI THU HANG

300,000

8/8/17

NGUYEN THI HUONG

500,000

8/8/17

BUI THI THEN

200,000

8/8/17

LE THU LAN

300,000

8/8/17

CHU MANH HAI

500,000

8/8/17

LE TRINH TRUONG

500,000

8/8/17

NGUYEN NGOC DIEP

300,000

8/8/17

TRAN THI LAN

200,000

8/8/17

NGUYEN ANH TUAN

500,000

8/8/17

VU THI MINH THUONG

200,000

8/8/17

NGUYEN THI QUYNH NGOC

500,000

8/8/17

PHAM THE QUANG HUY

200,000

8/8/17

NGO TRUNG VIET

200,000

8/8/17

NGUYEN THI NGOC HAN

500,000

8/8/17

VU ANH DUC

200,000

8/8/17

NGUYEN DOAN

500,000

8/8/17

HOANG VAN MANH

500,000

8/8/17

DOAN THI PHUONG

300,000

8/8/17

PHAN NGOC QUAN

500,000

8/8/17

DANG THANH DAT

200,000

8/8/17

PHUNG HAI LONG

500,000

8/8/17

VU MINH SON

200,000

8/8/17

NGO CONG QUANG

500,000

8/8/17

HOANG THI KIM THOA

300,000

8/8/17

NGUYEN QUANG TUNG

500,000

8/8/17

PHAN THI HOAI NAM

200,000

8/8/17

LE NGUYEN LAN PHUONG

500,000

8/8/17

TRAN TRUNG KIEN

500,000

8/8/17

PHAN NGOC THUY

300,000

8/8/17

HOANG KHAC LINH

500,000

8/8/17

LE MINH PHUNG

200,000

8/8/17

TRAN DINH THAO

200,000

8/8/17

LY THI TOAN THANG

200,000

8/8/17

HOANG TRONG VU

500,000

8/8/17

NGUYEN MINH KHANH

300,000

8/8/17

PHAN PHUOC QUOC

300,000

8/8/17

VO HONG QUOC BAO

200,000

8/8/17

TRAN THI BANG CHAU

500,000

8/8/17

PHAM NGUYEN PHU THO

200,000

8/8/17

NGUYEN VAN QUANG

200,000

8/8/17

LUONG TRUNG PHUONG

300,000

8/8/17

NGO XUAN DUY

300,000

8/8/17

LA THI NGOC HA

200,000

8/8/17

NGUYEN DINH HOA

500,000

8/8/17

NGUYEN NGUYEN LE ANH VI

200,000

8/8/17

DOAN THI KHANH HIEN

200,000

8/8/17

TA CONG BINH

300,000

8/8/17

NGUYEN THI HONG

200,000

8/8/17

TON THAT DAI DUONG

300,000

8/8/17

LE DOAN CONG

200,000

8/8/17

NGUYEN VIET HAO

200,000

8/8/17

NGUYEN THI THUY DIEM

250,000

8/8/17

PHAN DUY THAO

200,000

8/8/17

NGUYEN VAN DUNG

250,000

8/8/17

TRAN DUY TUYEN

500,000

8/8/17

PHAN CAO CUONG

300,000

8/8/17

HOANG THI HONG LAM

500,000

8/8/17

DANG TAI

300,000

8/8/17

LE DANG DUC

200,000

8/8/17

NGUYEN THI THUY

200,000

8/8/17

HO THI PHUONG

500,000

8/8/17

PHAM XUAN SINH

250,000

8/8/17

PHAN HUY THANG

200,000

8/8/17

PHAM THI TAM

500,000

8/8/17

HUYNH NHAT HAI

300,000

8/8/17

NGUYEN HAI HANH

300,000

8/8/17

CAO XUAN LUONG

300,000

8/8/17

PHAM THI TRANG

400,000

8/8/17

THACH VAN THANH

200,000

8/8/17

LE HOANG TRUNG

400,000

8/8/17

NGUYEN HUU VINH

350,000

8/8/17

TRAN QUANG HAI

300,000

8/8/17

NGUYEN QUYET THANG

200,000

8/8/17

NGUYEN VU CAM TU

300,000

8/8/17

NGUYEN ANH HIEN

150,000

8/8/17

NGUYEN THI MINH NGUYET

150,000

8/8/17

VUONG THANH HA

400,000

8/8/17

NGUYEN THE HUNG

500,000

8/8/17

DAM NGOC QUANG

200,000

8/8/17

HOANG THI THUY NGOC

300,000

8/8/17

NGUYEN NGO MINH NHAT

300,000

8/8/17

PHAM THI DUNG

300,000

8/8/17

DAO HONG THAM

200,000

8/8/17

DO BA DOAN

150,000

8/8/17

TRINH THI LE THU

250,000

8/8/17

NGUYEN DUC HOANG

300,000

8/8/17

VU DINH TOAN

400,000

9/8/17

Lê Thị Thành Minh (Số 22 - Nghách 43/43 Chùa Bộc -HN) Ủng hộ Ms 2631

1,000,000

9/8/17

Nguyễn Thị Thanh Bình (B7/66 Ngõ Thông Phong - Đống Đa -HN) Ủng hộ Ms 2631

500,000

9/8/17

Vũ Hồng Chi (B7/66 Ngõ Thông Phong - Đống Đa -HN) Ủng hộ Ms 2631

500,000

9/8/17

Matthew Ellis (B7/66 Ngõ Thông Phong - Đống Đa -HN) Ủng hộ Ms 2631

500,000

9/8/17

Ban chấp hành công đoàn (C.ty CP Dụng cụ cơ khí xuất khẩu - Lô 15A -HCN Quang Minh -HN) Ủng hộ Ms 2631 PT32 "20,000,000 đ"

20,000,000

9/8/17

Trung tâm tư vấn, phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em khuyết tật trí tuệ, tự kỷ (Số 6 ngõ 9, hoàng đạo thúy -HN) Tặng 01 tivi + đầu đĩa đã qua sử dụng cho MS2631

10/8/17

Tập đoàn Tân Á Đại Thành (Số 124 Tôn Đức -HN) Ủng hộ Ms 2631 PT33 "20, 000,000 đ"

20,000,000

Ngô Lệ Thủy (P205 -Nhà B- Tập thể Bưu điện - Ngõ 84 Chùa Láng- HN) Ủng hộ Ms 2631

2,000,000

Nguyễn Văn Vinh (Đống Đa - HN) Ủng hộ Ms 2631

1,000,000

C.ty TNHH Công Nghiệp Phúc Lâm (Số 33/58 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân -HN) Ủng hộ Ms 2631

1,200,000

AMTNE Ủng hộ Ms 2631 PT02U "300USD)

6,800,000

11/8

Hoàng Khánh Vân - Hoàng Tuấn Anh (Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi -P17 -Phú Nhận -TP.HCM) Giúp ms 2631

5,000,000

Lưu gia Huy (Trường tiểu học Lý Thường Kiệt - Đống Đa -HN Giúp Ms2631

500,000

Đặng Thị Quỳnh Hoa (Số 15/8/779 Đội Cấn - Ba Đình -HN) Giúp Ms2631

500,000

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Nam

14/8

Nguyễn Thị Lệ

1,000,000

Công ty Cổ phần Đầu tư VNINVEST

20,000,000

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵng

10/8/17

Hồng Quyên (Hội An, Quảng Nam)

100,000

10/8/17

Nhà báo Nguyễn Đình Hoà (Trưởng đại diện VP Miền Trung & Tây Nguyên)

1,000,000

11/8/17

Nguyễn Tấn Ngọc (Đà Nẵng)

400,000

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Bắc Miền Trung

8/8/17

Ông Tất Thắng, TP Hà Tĩnh

10,000,000

8/8/17

Cty Cổ phần GaMa miền Trung, TP Hà Tĩnh

10,000,000

8/8/17

Ông Nguyễn Văn Đơ, đường Nguyễn Trung Thiên, P. Tân Giang, TP Hà Tĩnh

2,000,000

8/8/17

Trung tâm Ngoại ngữ - Số học trí tuệ UCMAS Hà Tĩnh

2,000,000

8/8/17

Trung tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế New Space Hà Tĩnh

5,000,000

8/8/17

Công ty TNHH Vĩnh Phúc, TP Hà Tĩnh

3,000,000

8/8/17

Cty TNHH Tôn thép và Vận tải Thủy Mạnh, TP Hà Tĩnh

1,000,000

8/8/17

Anh Hà Văn Thành, Cty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hà Thành, TP Hà Tĩnh

500,000

8/8/17

Cty Cổ phần An Thịnh, TP Hà Tĩnh

2,000,000

8/8/17

Cty TNHH Vạn An, TP Hà Tĩnh

2,000,000

8/8/17

Ông Lê Đình Hải, TP Hà Tĩnh

1,000,000

8/8/17

Nhà báo Duy Thảo

500,000

8/8/17

Nhà báo Văn Dũng

500,000

8/8/17

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

10,000,000

8/8/17

Trường tiểu học Đông Vệ - Thanh Hóa

2,000,000

8/8/17

Công ty xăng dầu Thanh Hóa

2,000,000

8/8/17

Phóng viên Duy Tuyên

500,000

8/8/17

Phóng viên Nguyễn Thùy

500,000

8/8/17

Công ty TNHH Thịnh Vương (số 96, đường Trần Phú, Tp Vinh, Nghệ An)

5,000,000

8/8/17

Công ty CP Đại Hiện (Tp Vinh, Nghệ An)

8/8/17

Công ty CP Đại Hiện (Tp Vinh, Nghệ An)

1,000,000

8/8/17

Thầy Nguyễn Văn Phương – Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 4 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An)

1,000,000

8/8/17

Nhà báo Nguyễn Duy – Phó trưởng VP Đại diện Báo Dân trí khu vực Bắc Miền Trung

1,000,000

8/8/17

Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An)

1,000,000

8/8/17

Cán bộ, nhân viên Hội Chữ thập đỏ Nghệ An

700,000

8/8/17

Đoàn Thanh niên Đội CSGT Công an Tp Vinh (Nghệ An)

500,000

8/8/17

Anh Cường (Tp Vinh, Nghệ An)

500,000

8/8/17

Đặng Thanh Hòa (PC81 Công an tỉnh Nghệ An)

200,000

8/8/17

ông Lưu Hoàng Minh, Giám đốc Khách sạn Tường Minh, số 20 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, Quảng Bình

2,000,000

8/8/17

ông Phùng Tiến Thành, Giám đốc Nhà hàng và Cafe Amada Đồng Hới, Quảng Bình

1,000,000

8/8/17

Ông Đoàn Quyền, Giám đốc Công ty xây dựng Toàn Quyền, phường Đức Ninh Đông, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

1,000,000

9/8/17

Đoàn thanh niên Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

5,000,000

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Cần Thơ

9/8/17

Công ty Xổ số Cần Thơ số 29 CMT8, TP Cần Thơ giúp ms: 2631

5,000,000

9/8/17

Công ty CPTM bia Sài Gòn Sông Hậu giúp Ms: 2631

5,000,000

9/8/17

Quỹ Đầu tư Phát triển TP Cần Thơ tầng 6 số 24,26, đường A1,KDC Hưng Phú I, Hưng Phú- Cái Răng -TP Cần Thơ giúp Ms:2631

5,000,000

9/8/17

Công ty CP Đầu tư CADIF tầng 6, số 24, 26, KDC Hừng Phú I, Cái Răng- TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

5,000,000

9/8/17

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng CADIF tầng 6, số 24, 26, KDC Hưng Phú I, Cái Răng - TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

5,000,000

9/8/17

Công ty CP Giáo dục Quốc Tế Hòa Bình 105 Nguyễn Văn Cừ, P.An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

5,000,000

9/8/17

Công an TP Cần Thơ số 9A đường Trần Phú- Ninh Kiều- Cần Thơ giúp ms: 2631

5,000,000

9/8/17

Công ty TNHH Đặng Toàn tại Cần Thơ giúp Ms: 2631

1,000,000

9/8/17

Lê Ngọc Điệp 31 Ngô Văn Sở, Ninh Kiều, TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

500,000

9/8/17

Trần Y Đồng Công ty TNHH Dược phẩm An

2,000,000

9/8/17

Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

10,000,000

9/8/17

Bệnh Viện Đa khoa TP Cần Thơ số 4 Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

5,000,000

9/8/17

Nguyễn Tiền Phong tại Cần Thơ giúp Ms: 2631

2,000,000

9/8/17

Một số cán bộ Thành ủy TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

3,000,000

9/8/17

Dược sĩ Trung tại Cần Thơ giúp Ms: 2631

1,000,000

9/8/17

Nguyễn Tấn Hoàng Nguyên Cần Thơ giúp Ms: 2631

1,000,000

9/8/17

Sở Y Tế TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

2,000,000

9/8/17

Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ giúp số 345 đường Nguyễn Văn Cừ, Ninh Kiều, TP Cần Thơ

2,000,000

9/8/17

Phan Huy Trưởng VPĐD báo Dân trí tại Cần Thơ giúp ms: 2631

1,000,000

9/8/17

Phạm Tâm Phó Trưởng VPĐD báo Dân trí tại Cần Thơ giúp Ms: 2631

1,000,000

9/8/17

Cao Xuân Lương (Sóc Trăng) CTV báo Dân trí giúp Ms: 2631

500,000

9/8/17

Công ty Bưu chính liên tỉnh Viettel, TTKV4, số 23, CMT8, phường An Thới, Bình Thủy, TP Cần Thơ giúp Ms: 2631

500,000

10/8/17

Công ty TNHH MTV Xổ số Sóc Trăng giúp Ms: 2631

20,000,000

10/8/17

Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng giúp Ms: 2631

10,000,000

10/8/17

Công ty TNHH Khánh Sủng xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng giúp Ms:2631

10,000,000

10/8/17

Công ty Phú Thái - Hà Nội giúp Ms: 2631

10,000,000

14/8/2017

Ban Tuyên Giáo Thành Ủy Cần Thơ giúp Ms: 2631

3,000,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank

7/8/17

Đào Thanh Sơn giúp MS 2631

100,000

7/8/17

Le Thanh Phong giup ms 2631

100,000

7/8/17

Vợ chồng Nam Ngoan VP giup ms 2631

500,000

7/8/17

Bạn đọc giúp mã số 2631

300,000

7/8/17

Hieu Nghĩa giúp ms 2631

10,000

7/8/17

Bạn đọc giúp ms 2631

500,000

7/8/17

Leê Ngọc Lan giúp ms 2631

300,000

7/8/17

Bạn đọc giúp ms 2631

100,000

7/8/17

Son Nam định giúp ms 2631

100,000

7/8/17

Bạn đọc giúp ms 2631

500,000

7/8/17

Nguyễn Huyền Linh Phương giúp ms 2631

300,000

7/8/17

Nguyễn Thị Minh Hiền giúp ms 2631

100,000

8/8/17

Tran Thi Thu Ha giup

200,000

8/8/17

Nguyen Văn Tu

100,000

8/8/17

NGUYEN THI HONG NGOC

200,000

8/8/17

CT TNHH DLDV STYLE VIET TRAVEL

500,000

8/8/17

NGUYEN THI HIEN

500,000

8/8/17

LE VIET THANG

500,000

8/8/17

DUONG PHAM MINH TAN

300,000

8/8/17

NGUYEN CANH PHONG

1,000,000

8/8/17

BAN DOC

200,000

8/8/17

DO NGOC TAM

500,000

8/8/17

BAN DOC

100,000

8/8/17

NGUYEN THI BIEN

100,000

8/8/17

TUAN ANH

1,000,000

8/8/17

DANG THI THANH VAN

300,000

8/8/17

PHAN DUNG

1,600,000

8/8/17

TRINH XUAN CHUNG

750,000

8/8/17

TRAN DUC TRUONG

1,700,000

8/8/17

VU KHAC HUY

3,000,000

8/8/17

THANH NGUYEN

2,000,000

8/8/17

BAN DOC

100,000

8/8/17

HOANG DUC NHA

300,000

8/8/17

CONG TY TNHH BAO BI VIET HUNG

100,000,000

8/8/17

CT TNHH TRAN THANH

50,000,000

8/8/17

DO KHANH TOAN

3,200,000

8/8/17

BAN DOC

200,000

8/8/17

DO VAN CHUNG

500,000

8/8/17

VINH KHANG

500,000

8/8/17

NGUYEN DUY THANH

50,000

8/8/17

BAN DOC

500,000

8/8/17

NHUNG TIEN GIANG

1,000,000

8/8/17

HOANG CHI HIEP

500,000

8/8/17

TINH GIAC

500,000

8/8/17

BAN DOC

100,000

8/8/17

BAN DOC

300,000

8/8/17

TRAN THANH BINH

100,000

8/8/17

PHAM QUANG DUNG

200,000

8/8/17

GIA DINH ANH AN

500,000

8/8/17

BAN DOC

1,000,000

8/8/17

BAN DOC

200,000

8/8/17

NGUYEN HAI NAM

200,000

8/8/17

TRINH THI HUYNH

300,000

8/8/17

VU DIEP ANH

200,000

8/8/17

NGUYEN THI HONG HANH

300,000

8/8/17

BAN DOC

1,000,000

8/8/17

DO THUY NGA

1,000,000

8/8/17

DAO VAN DAI

500,000

8/8/17

NGUYEN NGOC BINH

500,000

8/8/17

DO THANH TRANG

500,000

8/8/17

DAO NGAN QUANG

1,000,000

8/8/17

BAN DOC

300,000

8/8/17

NGUYEN THI MINH HIEN

100,000

9/8/17

BAN DOC

600,000

9/8/17

BAN DOC

300,000

9/8/17

BAN DOC

200,000

9/8/17

BAN DOC

50,000

9/8/17

BAN DOC

200,000

9/8/17

TRUONG DIEM AI QUYEN

100,000

9/8/17

BAN DOC

300,000

9/8/17

TA THI MINH HIEU

200,000

9/8/17

NGUYEN THI VAN DUNG

2,500,000

9/8/17

BAN DOC

3,000,000

9/8/17

BAN DOC

1,000,000

9/8/17

LE THI KIM HUE

200,000

9/8/17

BAN DOC

200,000

9/8/17

NGU TAN PHU

100,000

9/8/17

DO THI XUAN HOA

1,000,000

9/8/17

VAN TUONG VI

1,000,000

9/8/17

BAN DOC

30,000

9/8/17

BAN DOC

500,000

9/8/17

PHAM THI NGOC LAN

200,000

9/8/17

BAN DOC

150,000

9/8/17

LY QUANG MINH, CHAU THANH SON

100,000

9/8/17

PHAM THANH DO

100,000

9/8/17

THUY DOAN

500,000

9/8/17

BAN DOC

300,000

9/8/17

VU DINH PHUC

1,000,000

9/8/17

TRAN THANH HONG

1,000,000

9/8/17

HOANG THI NGOC BICH

4,530,000

9/8/17

VU DUC THUY

600,000

9/8/17

CHU VAN GIAC

2,000,000

9/8/17

BUI VIET HUNG

1,000,000

9/8/17

LUONG HCM

2,000,000

9/8/17

BAN DOC

1,000,000

9/8/17

BAN DOC

500,000

9/8/17

BUI THI KIM HOA

1,000,000

9/8/17

TRAN THI THU HANG

100,000

9/8/17

BE DO NGUYEN CANG

500,000

9/8/17

PHAM THANH DUNG

300,000

9/8/17

MAI PHUONG THAO

150,000

9/8/17

VINH HOA

1,000,000

9/8/17

LAM NGOC DUNG

200,000

10/8/17

PHAM XUAN DUY

200,000

10/8/17

NGUYEN THI VINH

500,000

10/8/17

BAN DOC

500,000

10/8/17

HOANG GIA BACH

500,000

10/8/17

TRUONG THI MINH TRAN

200,000

10/8/17

NGUYEN THE HONG

200,000

10/8/17

TRAN THI NGOAN

200,000

10/8/17

PHAM HONG VAN

1,000,000

10/8/17

BAN DOC

600,000

10/8/17

VU VAN TIEN

200,000

11/8/17

BAN DỌC

3,000,000

11/8/17

BAN DOC

200,000

11/8/17

PHI THI PHUONG

200,000

11/8/17

NGUYEN VU XUAN TRANG

1,000,000

11/8/17

DO THI THUONG

200,000

11/8/17

BUI THU HIEN

100,000

11/8/17

BAN DOC

10,000,000

11/8/17

DO TRUNG KIEN

50,000

11/8/17

HUONG THI HA THU

100,000

11/8/2017

NGUYEN VU XUAN TRANG

1,000,000

12/8/2017

LAI THANH HA

300,000

12/8/2017

NGUYEN THI KIM THOA

250,000

13/08/2017

BAN DOC

200,000

14/08/2017

HAI BE PHUONG DUNG ANH KHOI

100,000

14/08/2017

BAN DOC

400,000

14/08/2017

NGUYEN BICH THUY

500,000

14/08/2017

BAN DOC

500,000

14/08/2017

BAN DOC

300,000

14/08/2017

NGUYEN THI TUYEN

30,000

14/08/2017

DO THI LUA

100,000

14/08/2017

BUI QUOC TOAN

5,000,000

14/08/2017

DINH HONG HANH

2,000,000

14/08/2017

VAN THI HUNG

100,000

14/08/2017

BAN DOC

500,000

14/08/2017

DAO THI NHU KIEU

500,000

14/08/2017

DO THI TU

200,000

15/08/2017

HOA VUUONG

200,000

15/08/2017

PHAM THI MINH PHUONG

300,000

15/08/2017

LE THI THU HA

500,000

15/08/2017

TRAN NGOC SON

300,000

15/08/2017

TRUONG NAM SON

1,000,000

15/08/2017

NGO THU HIEN

300,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội

7/8/17

TRAN THI THUY HUYEN

300,000

7/8/17

NGUYEN VAN THIN

100,000

7/8/17

TRUONG MINH HAI

100,000

8/8/17

DO KIM LOAN

1,000,000

8/8/17

TRAN THI PHUONG

100,000

8/8/17

PHAM THI OANH

1,000,000

8/8/17

NGUYEN TRUONG GIANG

100,000

9/8/2017

NGUYEN NGOC LINH

50,000

9/8/2017

DAO MANH HIEN

1,000,000

9/8/2017

NGUYEN VAN QUYET

200,000

10/8/2017

DO THI BICH THUY

500,000

10/8/2017

NGUYEN THI THU TRANG

50,000

10/8/2017

LINH BR

400,000

11/8/2017

HOA THI THUY

500,000

14/8/2017

NGUYEN CONG BINH

500,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank truc tuyen

7/8/17

Do Anh Thu giup MS 2631

300,000

8/8/17

Vo Minh Khoi giup MS 2631

200,000

Nguyen Son Tung giup MS 2631

100,000

9/8/17

DHL giup MS 2631

100,000

Pham T Quynh Hoa giup MS 2631

500,000

11/8/17

Bui Thi Tuyet anh

3,000,000

Ban doc

300,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank

7/8/17

Sam Linh Huong giup MS 2631

200,000

Nguyen Nam Son giup MS 2631

200,000

8/8/17

Ngo T Phuong Chi giup MS 2631

1,000,000

Trinh T Nguyet Anh giup MS 2631

100,000

Ban doc tai CN Tay Ha Noi , PGD Hoai Duc giup MS 2631

50,000

Ban doc Dan tri giup MS 2631

500,000

Luu T Hang giup MS 2631

25,000

Hoang Hai Yen giup MS 2631

500,000

Vu T Oanh giup MS 2631

300,000

Duong To Hue giup MS 2631

200,000

Doan T Quy Hoi giup MS 2631

500,000

Nguyen Van Dung giup M S2631

100,000

Tran T Nguyet Anh giup MS 2631

100,000

Nguyen Van Thang giup MS 2631

400,000

9/8/17

Ngo Ngoc Tam Trang giup MS 2631

500,000

Chu T Thu Hang giup MS 2631

50,000

Ban doc Dan tri giup MS 2631

500,000

Ngo T Que giup MS 2631

700,000

Do Duc Hieu giup MS 2631

500,000

Nguyen Ngoc Dau giup MS 2631

100,000

10/8/17

Nguyen Quang Hai giup MS 2631

200,000

Ban doc Dan tri tai CN Hoang Mai, PGD Dinh Cong giup MS 2631

100,000

Tran Quang giup MS 2631

500,000

Nguyen Thi Lan Anh giup ms 2631

500,000

11/8/2017

Cong ty Mua ban Dien mien Bac giup MS 2631

6,000,000

Tra Xuan Binh giup MS 2631

5,000

Nguyen Phuong Mai giup MS 2631

300,000

14/8/2017

Dinh T Ngoc Linh giup MS 2631

100,000

Cong ty CP TSQ Techco giup MS 2631

3,000,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệp

8/8/2017

Hoang Van Nhat giup MS 2631

200,000

8/8/2017

Hoang Van Thuy giup MS 2631

500,000

8/8/2017

Tran Minh Tien giup MS 2632

100,000

8/8/2017

Pham T Thu Thuy giup MS 2631

200,000

8/8/2017

Ngo T Hoa giup MS 2631

200,000

8/8/2017

Nguyen Dinh Duy giup MS 2631

1,000,000

9/8/2017

Le T Hai Hien giup MS 2631

500,000

10/8/2017

Nguyen T Quan giup MS 2631

500,000

Do Chau Giang giup MS 2631

100,000

Nguyen T Yen Phi giup MS 2631

200,000

11/8/2017

Be Nguyen Vu Kim Phuong giup MS 2631

500,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV

7/8/17

Bui T Phuong Li giup MS 2631

50,000

Ban doc TK 45510000084407 giup MS 2631

50,000

Ban doc TK 041704060041026 giup MS 2631

100,000

Nguyen Van Sen giup MS 2631

500,000

8/8/17

Ban doc TK 21210000071055 giup MS 2631

200,000

Bui Dai Thang giup MS 2631

200,000

Ban doc TK 200014949773741 giup MS 2631

200,000

Nguyen T Minh Thu giup MS 2631

200,000

Hoang Dinh Manh giup MS 2631

900,000

Cty TNHH Luong Bang giup MS 2631

4,000,000

Dau T Ngoc Trang giup MS 2631

300,000

Pham T Quynh Trang giup MS 2631

200,000

9/8/17

Pham T Ngoc Anh giup MS 2631

300,000

Pham T Thuy Hang giup MS 2631

2,000,000

Le Dinh Tien giup MS 2631

20,000,000

Nhu Ngoc Toan giup MS 2631

1,000,000

Nguyen T Hang giup MS 2631

100,000

Luong Khanh Duy giup MS 2631

100,000

Pham T Thu Hoai giup MS 2631

200,000

10/8/17

Do Quang Hung giup MS 2631

1,000,000

Tran T Phuong Quynh giup MS 2631

200,000

Tổng

750,230,000

Khốn khổ người phụ nữ sắp xếp hậu sự cho cả nhà

Khốn khổ người phụ nữ sắp xếp hậu sự cho cả nhà

(Dân trí) - “Có khi chị nghĩ, nếu anh ấy chết, chị thuốc cho thằng Thắng chết rồi chị cũng “đi” luôn. Sao cuộc đời chị lại khốn nạn thế này? Sao ông trời cứ giáng tai ương xuống gia đình chị thế này? Chị đã mất một đứa con rồi, mà giờ chồng đau, con bệnh, biết sống ra sao?”, chị òa khóc giữa phòng bệnh.