Sản phẩm lọt vòng chung khảo Nhân tài Đất Việt 2006:

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ngành dược

Dân trí Từ thực tế yêu cầu quản lý của các doanh nghiệp dược phẩm, nhất là các doanh nghiệp sản xuất ngành dược bắt buộc phải đạt các tiêu chuẩn quốc tế, tác giả đã cho ra đời phần mềm quản trị doanh nghiệp ngành dược (PharMaSoft)

Tác giả Đoàn Huấn hiện làm việc tại Cty TNHH Tin Học Mỹ Đoàn, TPHCM. Sản phẩm đã ứng dụng rộng rãi trong thực tế, được triển khai phát triển trong thời gian khá dài, từ 2001 đến 2006.

 

PharMaSoft là phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ngành dược theo mô hình ERP, từ sản xuất, kế hoạch, kho, kinh doanh, giá thành, kế toán… So với các sản phẩm khác, đây là sản phẩm chuyên về ngành dược nên nó quản lý rất tốt các yêu cầu đặt ra đối với ngành này như quản lý về số lô, hạn dùng, hàm lượng, độ ẩm, đơn vị UI, số phiếu kiểm nghiệm… của nguyên liệu, thành phẩm. Phần mềm cho phép cài các công thức sản xuất dược phẩm và khi cần sản xuất một lô hàng nào đó nó tự tính lại công thức này theo hàm lượng, độ ẩm hay đơn vị UI của nguyên liệu hiện có trong kho, cho phép cài các chương trình khuyến mãi và tự động khuyến mãi khi xuất hoá đơn. Khi xuất hoá đơn bán hàng hay xuất nguyên liệu sản xuất phần mềm cũng tham chiếu ngay đến tồn kho của từng lô hàng để cho xuất hay không.

 

Không chỉ theo dõi công nợ khách hàng, phần mềm này còn theo dõi công nợ trình dược viên bán cho các khách hàng đó, tự động phân bổ số tiền khách trả cho các hoá đơn còn nợ lâu nhất, nếu trả thừa tự động ghi nhận lại để phân bổ cho các hoá đơn mua sau này… Đây là sản phẩm tự phát triển mới theo nhu cầu của thị trường.

 

Hiện đã có hai doanh nghiệp sản xuất dược phẩm lớn đạt các tiêu chuẩn GMP, GLP, GSP (GMP: Thực hành tốt sản xuất thuốc, GLP: Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc, GSP : Thực hành tốt bảo quản thuốc) tại TPHCM đưa vào sử dụng là công ty cổ phần dược phẩm PHARMEDIC và Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 (NADYPHAR).

 

Theo tác giả, việc sản xuất dựợc phẩm đòi hỏi qui trình và công thức chính xác cao, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể gây ra hậu qủa lớn về tính mạng con người (thuốc kém chất lượng) hoặc thiệt hại kinh tế lớn (nếu phải huỷ bỏ khi không đạt tiêu chuẩn). Việc sử dụng phần mềm đã giúp cho các doanh nghiệp này có được công cụ quản lý hiệu quả, chính xác và nhanh chóng góp phần đưa ngành công nghiệp dược Việt Nam hội nhập với các tiêu chuẩn quốc tế cũng là hội nhập quốc tế.

 

Bảo Trung