Thứ tư, 23/01/2013 - 09:06

Thêm 125 chất phụ gia thực phẩm được cấp phép

Dân trí Từ ngày 1/2/2013 sẽ có 125 chất phụ gia thực phẩm mới được Bộ Y tế cho phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Đặc biệt, các chất phụ gia thực phẩm mới sẽ có nhóm phụ gia thông dụng, trước đây không thuộc danh mục cho phép sử dụng.

Năm 2001, Bộ Y tế quyết định cho phép sử dụng 275 chất phụ gia trong kinh doanh, sản xuất và chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, ngày càng nhiều quốc gia cho phép sử dụng các nhóm phụ gia thực phẩm không thuộc danh mục cho phép sử dụng của Việt Nam.

Trên cơ sở các dữ liệu nghiên cứu của Ủy ban Chuyên gia Quốc tế về Phụ gia Thực phẩm (JECFA) về tính an toàn và danh mục các chất phụ gia thực phẩm của Tổ chức quốc tế cung cấp các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm (CODEX) ban hành năm 2012, Bộ Y tế quyết định mở rộng danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm.

125 chất phụ gia mới sẽ sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm
125 chất phụ gia mới sẽ sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm

Theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT của Bộ Y, danh mục phụ gia thực phẩm sẽ tăng từ 275 chất lên 400 chất. Trong đó, một số chất thuộc các nhóm phụ gia thông dụng trước đây không nằm trong danh mục cho phép sử dụng của CODEX và Việt Nam sẽ được cấp phép như: Phẩm màu (bạc, vàng, beet red, parika oleoresin, lycopen,…); chất ngọt tổng hợp (alitam, thaumatin, cyclamat, neotam, maltitol, lactitol, steviol glycosid,…); chất điều vị (các muối của acid guanilic, acid inosinic)…

Trong tháng 1 đến tháng 2 năm 2013, Cục An toàn thực phẩm sẽ hoàn thành hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm theo Thông tư 27/2012/TT-BYT của Bộ Y tế cho các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp trên toàn quốc.

Nội dung Thông tư quy định rõ giới hạn tối đa chất phụ gia trong các nhóm sản phẩm thực phẩm. Các sản phẩm thực phẩm được ghép nhóm chuẩn theo thông lệ quốc tế do CODEX quy định, được mã hóa. Trên cơ sở đó, các tổ chức, cá nhân sẽ quyết định lựa chọn mức sử dụng phụ gia trong quá trình sản xuất chế biến.

Vân Sơn