Thứ bảy, 12/11/2016 - 16:01

[Infographics] Hướng dẫn toàn diện phòng chống kiến ba khoang

Dân trí Trước tình trạng kiến ba khoang hoành hành ở nhiều vùng trên cả nước, Cục Y tế dự phòng đã có hướng dẫn chi tiết về vấn đề này.
 >> Nhận diện tổn thương điển hình do kiến ba khoang
 >> Đối phó mùa kiến ba khoang hoành hành ở Hà Nội
 >> “Đại chiến” với kiến ba khoang