Thứ Bẩy, 06/04/2013 - 18:56

Hà Nội: Bọ xít hút máu người tái xuất

Hôm nay (6/4), một hộ dân tại Hà Nội đã phát hiện ra con bọ xít hút máu (người và động vật) ngay trong phòng.

 

 

Theo An Huy

An ninh thủ đô

 

Hà Nội: Bọ xít hút máu người tái xuất Hôm nay (6/4), một hộ dân tại Hà Nội đã phát hiện ra con bọ xít hút máu (người và động vật) ngay trong phòng. Hà Nội: Bọ xít hút máu người tái xuất
8 10 18469
Hà Nội: Bọ xít hút máu người tái xuất Hà Nội: Bọ xít hút máu người tái xuất 10 8 18469