Thứ sáu, 21/08/2015 - 09:32

Gia Lai: Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt mức cao

Dân trí Năm học 2014-2015, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gian bảo hiểm y tế (BHYT) đạt trên 82%. Đây là tỷ lệ được đánh giá đạt mức cao. Và bước sang năm học mới, Gia Lai đang phấn đấu đạt tỷ lệ 90% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Năm học 2014-2015, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 334.195 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên tổng số 397.394 em (chiếm hơn 82%).

Đây là con số được đánh giá là tương đối cao so với nhiều tỉnh thành trong cả nước về tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Thông qua nguồn quỹ của BHYT, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã được bố trí phòng y tế, mua sắm được các dụng cụ và thuốc men cơ bản. Góp phần thuận lợi cho y tế học đường thực hiện tốt chức năng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh và giáo viên.

Tham gia BHYT đã giúp cho những em học sinh không may gặp phải những bệnh nặng, phải cần chi phí điều trị lớn nhưng đã được BHYT chi trả. Đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh gia đình nghèo, khó khăn nhưng không may mắc bệnh nặng, BHYT đã giúp các em được điều trị tại các bệnh viện.

1-1aab6
Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT ở Gia Lai đạt mức cao so với nhiều tỉnh, thành trên cả nước

Đặc biệt, đối với các em học sinh, sinh viên Nhà nước đã hỗ trợ 30% mức đóng BHYT. Riêng các em thuộc hộ gia đình cận nghèo, mức hỗ trợ lên tới 70%, các em hộ nghèo thì được Nhà nước mua 100%.

Chủ trương trên trong những năm qua đã giúp tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT trên toàn tỉnh Gia Lai ngày càng tăng.

Năm học 2015-2016, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ thị phải phấn đấu tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt trên 90%.

Thiên Thư