Dantri.com.vn và các kênh tin RSS Feeds


RSS là gì?

RSS (Really Simple Syndication) Dịch vụ cung cấp thông tin cực kì đơn giản. Dành cho việc phân tán và khai thác nội dung thông tin Web từ xa (ví dụ như các tiêu đề, tin tức). Sử dụng RSS, các nhà cung cấp nội dung Web có thể dễ dàng tạo và phổ biến các nguồn dữ liệu ví dụ như các link tin tức, tiêu đề, và tóm tắt.

Một cách sử dụng nguồn kênh tin RSS được nhiều người ưa thích là kết hợp nội dung vào các nhật trình Web (weblogs, hay "blogs"). Blogs là những trang web mang tính các nhân và bao gồm các mẩu tin và liên kết ngắn, thường xuyên cập nhật.


Danh mục tin RSS mà Dantri.com.vn cung cấp


Dantri.com.vn hiện tại cung cấp các nguồn kênh dữ liệu dưới đây theo định dạng chuẩn mới nhất RSS 2.0. Các nguồn kênh tin này là miễn phí cho việc sử dụng dưới mục đích cá nhân và phi lợi nhuận. Bạn chỉ việc copy và dán các địa chỉ URL này vào những trang web hoặc phần mềm hỗ trợ đọc tin từ RSS Feeds hoặc kéo thả biểu tượng RSS dưới đây vào các phần mềm hỗ trợ RSS là được.


Trang chủ ( http://www.dantri.com.vn/trangchu.rss)

Xã hội (http://www.dantri.com.vn/xa-hoi.rss)

          Chính trị (http://www.dantri.com.vn/chinh-tri.rss)

          Đời sống (http://www.dantri.com.vn/doi-song.rss)

          Phóng sự-Ký sự (http://www.dantri.com.vn/phong-suky-su.rss)

          Giao thông (http://www.dantri.com.vn/giao-thong.rss)

          Môi trường (http://www.dantri.com.vn/moi-truong.rss)

          Hồ sơ (http://www.dantri.com.vn/ho-so.rss)

Thế giới (http://www.dantri.com.vn/Thegioi.rss)

          Đông Á (http://www.dantri.com.vn/dong-a.rss)

          EU & Nga (http://www.dantri.com.vn/eu--nga.rss)

          Châu Mỹ (http://www.dantri.com.vn/chau-my.rss)

          Điểm nóng (http://www.dantri.com.vn/diem-nong.rss)

          Tư liệu (http://www.dantri.com.vn/tu-lieu.rss)

          Kiều bào (http://www.dantri.com.vn/kieu-bao.rss)

          Tết Việt xa xứ (http://www.dantri.com.vn/tet-viet-xa-xu.rss)

Thể thao (http://www.dantri.com.vn/The-Thao.rss)

          Thể thao trong nước (http://www.dantri.com.vn/the-thao-trong-nuoc.rss)

          Thể thao quốc tế (http://www.dantri.com.vn/the-thao-quoc-te.rss)

          Bóng đá trong nước (http://www.dantri.com.vn/bong-da-trong-nuoc.rss)

          Bóng đá châu Âu (http://www.dantri.com.vn/bong-da-chau-au.rss)

          Bóng đá Anh (http://www.dantri.com.vn/bong-da-anh.rss)

          Bóng đá TBN (http://www.dantri.com.vn/bong-da-tbn.rss)

          Tennis (http://www.dantri.com.vn/tennis.rss)

          Cờ vua (http://www.dantri.com.vn/co-vua.rss)

Giáo dục - Khuyến học (http://www.dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc.rss)

          Tin tuyển sinh (http://www.dantri.com.vn/tin-tuyen-sinh.rss)

          Khoa học (http://www.dantri.com.vn/khoa-hoc.rss)

          Khuyến học (http://www.dantri.com.vn/khuyen-hoc.rss)

          Gương sáng (http://www.dantri.com.vn/guong-sang.rss)

          Apollo Vlog (http://www.dantri.com.vn/apollo-vlog.rss)

          Nghề hot (http://www.dantri.com.vn/nghe-hot.rss)

Tấm lòng nhân ái (http://www.dantri.com.vn/tamlongnhanai.rss)

          Danh sách ủng hộ (http://www.dantri.com.vn/danh-sach-ung-ho.rss)

          Danh sách kết chuyển (http://www.dantri.com.vn/danh-sach-ket-chuyen.rss)

          Hoàn cảnh (http://www.dantri.com.vn/hoan-canh.rss)

Kinh doanh (http://www.dantri.com.vn/kinhdoanh.rss)

          Tài chính - Đầu tư (http://www.dantri.com.vn/tai-chinh-dau-tu.rss)

          Thị trường (http://www.dantri.com.vn/thi-truong.rss)

          Doanh nghiệp (http://www.dantri.com.vn/doanh-nghiep.rss)

          Bảo vệ NTD (http://www.dantri.com.vn/bao-ve-ntd.rss)

          Quốc tế (http://www.dantri.com.vn/quoc-te.rss)

          Nhà đất (http://www.dantri.com.vn/nha-dat.rss)

          Giá cả (http://www.dantri.com.vn/gia-ca.rss)

Văn hóa (http://www.dantri.com.vn/van-hoa.rss)

          Đời sống văn hóa (http://www.dantri.com.vn/doi-song-van-hoa.rss)

          Sân khấu - Dân gian (http://www.dantri.com.vn/san-khau-dan-gian.rss)

          Du lịch - Khám phá (http://www.dantri.com.vn/du-lich-kham-pha.rss)

          Điện ảnh (http://www.dantri.com.vn/dien-anh.rss)

          Văn học (http://www.dantri.com.vn/van-hoc.rss)

          Âm nhạc (http://www.dantri.com.vn/am-nhac.rss)

Giải trí (http://www.dantri.com.vn/giaitri.rss)

          Sao Việt (http://www.dantri.com.vn/sao-viet.rss)

          Hollywood (http://www.dantri.com.vn/hollywood.rss)

          Châu Á (http://www.dantri.com.vn/chau-a.rss)

          Thời trang (http://www.dantri.com.vn/thoi-trang.rss)

          Xem - Ăn - Chơi (http://www.dantri.com.vn/xem-an-choi.rss)

Pháp luật (http://www.dantri.com.vn/skphapluat.rss)

Nhịp sống trẻ (http://www.dantri.com.vn/nhipsongtre.rss)

          Người Việt trẻ (http://www.dantri.com.vn/nguoi-viet-tre.rss)

          Phóng sự trẻ (http://www.dantri.com.vn/phong-su-tre.rss)

Sức khỏe (http://www.dantri.com.vn/suckhoe.rss)

          Kiến thức giới tính (http://www.dantri.com.vn/kien-thuc-gioi-tinh.rss)

          Tư vấn (http://www.dantri.com.vn/tu-van.rss)

          Làm đẹp (http://www.dantri.com.vn/lam-dep.rss)

Sức mạnh số (http://www.dantri.com.vn/suc-manh-so.rss)

          Đánh giá (http://www.dantri.com.vn/danh-gia.rss)

          Máy tính - Di động (http://www.dantri.com.vn/may-tinh-di-dong.rss)

          Điện máy (http://www.dantri.com.vn/dien-may.rss)

          Viễn thông (http://www.dantri.com.vn/vien-thong.rss)

          Thủ thuật (http://www.dantri.com.vn/thu-thuat.rss)

          Nghe nhìn (http://www.dantri.com.vn/nghe-nhin.rss)

          Tư vấn (http://www.dantri.com.vn/tu-van-so.rss)

          Nhân tài Đất Việt (http://www.dantri.com.vn/nhan-tai-dat-viet.rss)

Ô tô - Xe máy (http://www.dantri.com.vn/otoxemay.rss)

          Thị trường xe (http://www.dantri.com.vn/thi-truong-xe.rss)

          Văn hoá xe (http://www.dantri.com.vn/van-hoa-xe.rss)

          Tư vấn xe (http://www.dantri.com.vn/tu-van-xe.rss)

          Đua xe (http://www.dantri.com.vn/dua-xe.rss)

          Giá xe (http://www.dantri.com.vn/gia-xe.rss)

Bạn đọc (http://www.dantri.com.vn/diendan-bandoc.rss)

          Tư vấn pháp luật (http://www.dantri.com.vn/tu-van-phap-luat.rss)

          Hồi âm (http://www.dantri.com.vn/hoi-am.rss)

          Góc ảnh (http://www.dantri.com.vn/goc-anh.rss)

Tình yêu - Giới tính (http://www.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh.rss)

          Tình yêu (http://www.dantri.com.vn/tinh-yeu.rss)

          Gia đình (http://www.dantri.com.vn/gia-dinh.rss)

          Góc tâm hồn (http://www.dantri.com.vn/goc-tam-hon.rss)

Việc làm (http://www.dantri.com.vn/viec-lam.rss)

          Chính sách (http://www.dantri.com.vn/chinh-sach.rss)

          Thị trường (http://www.dantri.com.vn/thi-truong-viec-lam.rss)

          Chúng tôi nói (http://www.dantri.com.vn/chung-toi-noi.rss)

          Đào tạo (http://www.dantri.com.vn/dao-tao.rss)

          XKLĐ (http://www.dantri.com.vn/xkld.rss)

Chuyện lạ (http://www.dantri.com.vn/chuyen-la.rss)

Diễn đàn (http://www.dantri.com.vn/dien-dan.rss)

          Giáo dục (http://www.dantri.com.vn/giao-duc.rss)

          Xã hội (http://www.dantri.com.vn/xa-hoi.rss)

          Thế giới (http://www.dantri.com.vn/the-gioi.rss)

Blog (http://www.dantri.com.vn/blog.rss)


Sử dụng RSS như thế nào

Các ứng dụng phổ biến về việc cung cấp và sử dụng RSS bao gồm:


  • Sử dụng một chương trình Khai Thác Thông Tin (News Aggregator,News Spider) để thu thập, cập nhật và hiển thị các nguồn kênh tin dạng RSS
  • Kết hợp nguồn kênh tin RSS vào một nhật trình Web (weblogs)

News Aggregators (hay trình Khai Thác Thông Tin) sẽ tải xuống và hiển thị các nguồn kênh tin RSS cho bạn. Có một số các chương trình dạng này cho phép bạn download miễn phí. Các chương trình phổ biến gồm có : AmphetaDesk, NetNewsWire, và Radio Userland.

Các giới hạn sử dụng
Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ Dantri.com.vn

Nếu bạn định ghi dưới dạng văn bản, hãy ghi: "Dantri.com.vn” Nếu bạn định ghi dưới dạng đồ họa, hãy sử dụng biểu tượng của Dantri.com.vn đi kèm trong mỗi nguồn tin

Dantri.com.vn hoàn toàn có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.