Tăng câu hỏi sát hạch lý thuyết lái xe

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, từ ngày 1/10/2009, học viên thi sát hạch lấy giấy phép lái xe ô tô sẽ phải thi theo nội dung bộ câu hỏi mới với 405 câu, tăng tới 105 câu so với quy định cũ trước đây.

Cùng với đó, thời gian thi lý thuyết giấy phép lái xe (GPLX) ô tô từ 25 phút sẽ rút xuống còn 20 phút. Một đề thi vẫn có 30 câu như trước đây, thí sinh thi GPLX ô tô hạng bằng B1, B2 phải trả lời đúng đáp án trắc nghiệm 26/30 câu hỏi và hạng bằng C, D, E là 28/30 câu hỏi.

 

Bộ câu hỏi thi lý thuyết đối với GPLX mô tô sẽ tăng thêm 20 câu, từ 100 câu lên 120. Thi GPLX mô tô hạng A1 vẫn giữ nguyên. Để được chứng nhận đạt phần thi lý thuyết, người thi hạng A1 phải trả lời đúng đáp án 12/15 câu hỏi và hạng A2 phải trả lời đúng đáp án 14/15 câu hỏi.

 

Hiện tại, Cục ĐBVN đã chuyển cho các địa phương bộ câu hỏi này và phần mềm thi lý thuyết.

 

Theo Ph.D

Báo GTVT