Những chiếc xít-đờ-ca lạ mắt

Dân trí Xít-đờ-ca là tên phiên âm tiếng Việt của từ “sidecar” trong tiếng Anh, nghĩa là xe ba bánh có thuyền. Giống như ở Việt Nam, nhiều nước trên thế giới vẫn còn những người mê loại xe này, và họ có nhiều cách để thể hiện tình yêu ấy…

 

Dưới đây là một số mẫu xe xít-đờ-ca lạ mắt trên thế giới, có chiếc là xe độ, có chiếc là xe tự thiết kế:

 

Chiếc Lambretta “đính” kèm một xe van Volkswagen
 
Nhật Minh

Theo Oddee