Bạn đã từng vào “trang web đen”?

Dân trí Xem web đen xong, bạn trẻ luôn có nhu cầu “tự đòi hỏi”. Cảm xúc luôn bị giằng xé. Một thời gian sau, khi không kiềm chế được, sẽ đi tìm “của lạ” để thoả trí tò mò. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn bạn đến “con đường” HIV.