Mẫu CV

Đơn đăng ký dự tuyển vào vị trí Editor của trang thông tin www.Kenh14.com

Kenh14.com

 

 

I-                  Thông tin cá nhân

  1. Họ và Tên:

 

Ngày tháng năm sinh:

Ngày/ Tháng/ Năm

Giới tính

Nam/ Nữ

Điện thoại di động/cố định

 

E-mail/ Nick IM:

 

Tình trạng hôn nhân:

 

Hộ khẩu thường trú:

 

Địa chỉ liên lạc:

 

  1. Người liên lạc khi cần:

 

Địa chỉ:

 

Số điện thoại liên lạc:

 

  1. Tự viết về bản thân

 

II-                Nguyện vọng nghề nghiệp

1. Vị trí ứng cử

(Biên tập viên Giải trí quốc tế/ Biên tập viên Thời trang/ Tổ chức sự kiện)

     2. Hình thức làm việc

Full time/Part time

III-             Kinh nghiệm và kỹ năng

  1. Trình độ học vấn

Học sinh/ Sinh viên/Khác

  1. Trường cấp 3 (ghi rõ tên, thành phố)

 

     3. Trường ĐH, CĐ

 

     4. Bằng cấp, chứng chỉ đã có

 

5. Lĩnh vực am hiểu

 

6. Kinh nghiệm làm việc

 

7. Kỹ năng đặc biệt (hát, múa, vẽ…)

 

8. Sở thích

 

     9. Tình trạng công việc hiện tại

Đang học/ Đang đi làm/ Tự do

     VI -  Trình độ ngoại ngữ

 

     1. Ngoại ngữ 1

 

      Học Đại học chuyên ngành

Có/ Không

      Trình độ

Xuất sắc/ Tốt/ Trung bình

      2. Ngoại ngữ 2

 

      Học Đại học chuyên ngành

Có/ Không

      Trình độ

Xuất sắc/ Tốt/ Trung bình

IV-              Người chứng nhận (những người có thể chứng nhận cho quá trình hoạt động bạn)

1.      Người chứng nhận

Địa chỉ

 

Số điện thoại liên lạc:

 

Nghề nghiệp

 

2.      Người chứng nhận

Địa chỉ

 

Số điện thoại liên lạc:

 

Nghề nghiệp

 

V-                Cam kết

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời khai của mình.

Ngày…tháng…. năm

(Họ tên viết hoa)