Thứ tư, 05/10/2011 - 09:18

Vincom và Vinpearl sáp nhập

Dân trí Lãnh đạo Tập đoàn Vingroup vừa chính thức công bố: Công ty CP Vinpearl sẽ được chính thức sáp nhập vào Công ty CP Vincom.


Một dự án bất động sản của Tập đoàn Vingroup tại Hà Nội
 

Ngày 4/10, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Vinpearl và Công ty CP Vincom đều đã họp và có nghị quyết thông qua chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Vinpearl vào Công ty CP Vincom nhằm phát huy và tập trung nguồn lực của cả hai công ty, nâng cao năng lực tài chính, phát triển thương hiệu, mở rộng sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư... Đồng thời nhất trí giao Chủ tịch HĐQT và TGĐ các Công ty xây dựng phương án sáp nhập, tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề nêu trên.

 

Theo kế hoạch này, sau khi sáp nhập, cổ phiếu của Công ty CP Vinpearl (VPL) sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu của Công ty CP Vincom (VIC) (cũng là mã cổ phiếu thống nhất của Vingroup sau này). Đồng thời, để phù hợp với mô hình phát triển mới, Công ty CP Vincom sẽ tiến hành đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam.

 

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vincom cho biết: "Sự kiện sáp nhập này nhằm tạo ra sức mạnh mới trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, tập trung trí tuệ và thống nhất chỉ đạo trong các phương thức, chiến lược đầu tư kinh doanh… Như chúng ta đã biết, Vincom hoạt động chính trong lĩnh vực BĐS còn Vinpearl là Du lịch mà đây là hai lĩnh vực có sự liên quan mật thiết và bổ trợ cho nhau".

 

Ông Hiệp cũng cho biết: Khi hoạt động thống nhất với pháp nhân mới là Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn sẽ phát triển dựa trên 4 nhóm thương hiệu tương đương 4 nhóm ngành chính là Vincom (Bất động sản), Vinpearl (Du lịch - giải trí), Vincharm (Chăm sóc sắc đẹp và sức khoẻ), Vinmec (Dịch vụ y tế chất lượng cao). Đồng thời Ban lãnh đạo và cơ cấu tổ chức Tập đoàn cũng sẽ được tái cấu trúc với tinh thần: Tập trung lãnh đạo, thống nhất điều hành và hội tụ tinh hoa.
 
                                                                                                                          Vũ Văn Tiến