Thứ sáu, 08/06/2012 - 17:18

Trần lãi suất huy động và cho vay chính thức giảm về 9% và 13%/năm

Dân trí NHNN vừa có quyết định giảm lãi suất huy động VND từ 1 tháng đến dưới 12 tháng xuống mức 9%/năm. Theo đó, trần lãi suất cho vay ngắn hạn cũng được quy định ở mức 13%/năm.

Lãi suất tiền gửi sẽ về mức 9% kể từ ngày 11/6.
Lãi suất tiền gửi sẽ về mức 9% kể từ ngày 11/6.

Bỏ trần lãi suất huy động từ 12 tháng trở lên

Theo Thông tư số 19 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 2%/năm. Trần lãi suất đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng là 9%/năm, tức giảm 2%/năm so với hiện nay.

Riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng là 9,5%/năm.

Cùng với quyết định điều chỉnh giảm trên, NHNN chính thức bỏ trần huy động kỳ hạn dài. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn từ 12 tháng trở lên do tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

NHNN cho rằng, việc điều chỉnh các mức lãi suất nêu trên là phù hợp với xu hướng giảm của lạm phát, thanh khoản của TCTD dồi dào, thị trường tiền tệ diễn biến theo xu hướng tích cực và ổn định.

Trong điều kiện hiện nay (lạm phát ở mức thấp, thanh khoản của các TCTD dư thừa, một số ngân hàng thương mại hoạt động yếu kém đã và đang được NHNN xử lý trên cơ sở các giải pháp cơ cấu lại hệ thống ngân hàng) là cơ hội tốt để bỏ quy định lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, hình thành đường cong lãi suất và tạo tiền đề cho việc dỡ bỏ lãi suất tiền gửi tối đa trong thời gian tới.

NHNN cho biết, thời điểm áp dụng các mức lãi suất trên từ ngày thứ 2 tới (11/6) và sẽ duy trì tương đối ổn định trên cơ sở nhận định lạm phát năm 2012 khoảng 7 - 8%. Nếu phải điều chỉnh để phù hợp với điều kiện cụ thể thì mức điều chỉnh sẽ nhỏ và tổng mức điều chỉnh không lớn.

Trần lãi suất cho vay ngắn hạn giảm về 13%/năm

Cũng trong ngày hôm nay, NHNN đã ban hành thông tư số 20 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn đối với VND của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Theo đó, kể từ ngày 11/6, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND tối đa là 13%/năm. Riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND tối đa là 14%/năm.

Mức lãi suất cho vay 13%/năm này, theo ý giải từ cơ quan điều hành là “phù hợp với mức giảm lãi suất tiền gửi và chủ trương của Chính phủ, định hướng của Thống đốc NHNN về giảm lãi suất cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Lãi suất cho vay áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày 11/6 được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng.


Cũng chiều ngày 8/6, NHNN có Quyết định số 1196 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.

Theo đó, các lãi suất trên đồng loạt giảm 1%/năm. Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn giảm từ 12% xuống 11%/năm; lãi suất tái chiết khấu giảm còn 9% từ mức 10%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng còn 12% thay vì mức 13%/năm như trước.

Nguyễn Hiền