Thứ sáu, 08/07/2011 - 08:15

Tăng 10% phụ cấp lương cho cán bộ, công chức

Dân trí Khối hành chính Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang sẽ được hưởng thêm 10% phụ cấp lương. Mức phụ cấp được tính từ 1/5/2011.Cán bộ, công chức được tính phụ cấp từ 1/5. (Ảnh minh họa)

Chính phủ ban hành vừa ban hành  về chế độ phụ cấp công vụ đối với một số đối tượng cán bộ, công chức. Mức phụ cấp này bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.

Theo đối, đối tượng hưởng phụ cấp công vụ là cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.

Mức độ được áp dụng bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.

Cũng theo Nghị định, Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng. Tuy nhiên mứcp phụ cấp này không được tính để đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế .

Ngoài ra, đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, hoặc phụ cấp đặc thù theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì cũng được hưởng phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định này.

Nghị định này được tính từ 1/5/2011.

Bộ Lao động- Thương Binh và Xã hội cũng đã trình Chính phủ  phương án điều chỉnh lương tối thiểu trước lộ trình (từ 10/2011) đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nước và vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Dự kiến điều chỉnh lương tối thiểu  mới mà Bộ trình Chính phủ  áp dụng tại khối doanh nghiệp (DN) trong nước và FDI ở vùng 1 cao hơn mức hiện hành 350- 550 nghìn đồng; vùng 2, 3 và 4 từ 300- 570 nghìn đồng. Đây là động thái điều chỉnh của Chính phủ trước tình hình giá cả thị trường đang biến động rất mạnh, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

P. Thanh