Thứ tư, 27/05/2009 - 07:08

Niêm yết giá bằng ngoại tệ bị phạt tới 30 triệu đồng

Dân trí Theo Thông tư mới nhất của Bộ Công Thương, các hành vi không niêm yết giá, niêm yết giá không đúng quy định hoặc niêm yết, thu tiền bán hàng hóa dịch vụ bằng ngoại tệ sẽ bị phạt tiền tối đa 30 triệu đồng.

Theo nội dung của Thông tư 11/2009/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính phủ: tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại cửa hàng, nơi giao dịch mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Việc niêm yết giá phải rõ ràng, không gây nhầm lẫn cho khách hàng.
 
Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải niêm yết đúng giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và mua bán đúng giá đã niêm yết.
 
Đối với hành vi găm hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở phân phối hàng hóa thì chủ sở hữu các cơ sở kinh doanh đó sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các cơ sở nêu trên có hành vi găm hàng thì chính đối tượng này bị xử phạt vi phạm hành chính.
 
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định chi tiết về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi: Đầu cơ hàng hoá; xuất lậu xăng, dầu qua biên giới; xuất lậu thóc, gạo, lâm sản, khoáng sản qua biên giới; hành vi gian lận về đo lường, đóng gói hàng hoá và chất lượng hàng hoá, dịch vụ và xử phạt đối với hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả...
 
Điểm mới nhất của Thông tư này chính là quy định các hành vi không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ, ngoại tệ, vàng; niêm yết giá không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng; niêm yết giá hàng hóa dịch vụ bằng ngoại tệ hoặc thu tiền bán hàng hóa dịch vụ bằng ngoại tệ mà không được phép sẽ bị phạt tiền tối đa 30 triệu đồng.
 
Hồng Kỹ