Thứ năm, 10/02/2011 - 00:12

Lệ phí trước bạ đối với nhà đất là 0,5%

Dân trí Mức tính lệ phí trước bạ nhà đất là 0,5%. Trường hợp được nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì giá đất tính lệ phí trước bạ theo giá đất tại thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính.

Giá tính lệ phí trước bạ là giá giao dịch thực tế của tài sản chịu lệ phí trước bạ
 
Theo dự thảo Nghị định về lệ phí trước bạ đang được lấy ý kiến rộng rãi, mức nộp lệ phí trước bạ nhà đất áp dụng theo tỷ lệ là 0,5%. Giá tính lệ phí trước bạ là giá giao dịch thực tế của tài sản chịu lệ phí trước bạ tại thời điểm tính lệ phí trước bạ.
 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Bảng giá để tính lệ phí trước bạ áp dụng tại địa phương phù hợp với giá giao dịch thực tế trên thị trường trong từng thời kỳ.
 
Đối với trường hợp được nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì giá đất tính lệ phí trước bạ theo giá đất tại thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của Chính phủ.
 
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ lệ phí trước bạ nếu chuyển nhượng, chuyển đổi nhà, đất cho tổ chức, cá nhân khác thì phải nộp đủ số lệ phí trước bạ còn nợ trước khi chuyển nhượng, chuyển đổi.
 
Cũng theo dự thảo Nghị định, trường hợp được miễn lệ phí trước bạ bao gồm: Nhà ở, đất ở của hộ nghèo, hộ gia đình ở các vùng sâu, vùng xa; Nhà, đất thuộc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của các cơ sở ngoài công lập đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà vào mục đích xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em; Nhà, đất của cơ sở thực hiện xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường...
 
Lan Hương