Thứ bảy, 24/01/2009 - 00:04

Lãi suất cơ bản VND xuống 7%/năm

Dân trí Kể từ ngày 1/2, lãi suất cơ bản bằng VND sẽ giảm từ 8,5%/năm xuống 7%/năm. Đó là nội dung quyết định số 172/QĐ-NHNN, ngày 23/1, của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam (VND).

Lãi suất cơ bản tiếp tục hạ (ảnh: Hữu Nghị).

 
Thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế… Thống đốc NHNN Việt Nam ban hành các Quyết định điều chỉnh giảm lãi suất có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2009.

Theo Quyết định số 172/QĐ-NHNN ngày 23/1/2009 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam, lãi suất cơ bản VND giảm từ 8,5%/năm xuống 7%/năm; lãi suất cho vay tối đa của các tổ chức tín dụng bằng VND đối với khách hàng giảm từ 12,75%/năm xuống 10,5%/năm.

Theo Quyết định số 173/QĐ-NHNN ngày 23/1/2009 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng, thì lãi suất tái cấp vốn giảm từ 9,5%/năm xuống 8%/năm; lãi suất tái chiết khấu giảm từ 7,5%/năm xuống 6%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng giảm từ 9,5%/năm xuống 8%/năm.

Còn theo Quyết định số 174/QĐ-NHNN cùng ngày về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND đối với tổ chức tín dụng, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND đối với tổ chức tín dụng giảm từ 8,5%/năm xuống 3,6%/năm.

Mục đích của việc điều chỉnh giảm lãi suất nêu trên là triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm cho người lao động, trong điều kiện nền kinh tế bị tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới.
 
Như vậy là qua 6 lần giảm, lãi suất cơ bản đã giảm 50%, kéo trần lãi suất cho vay giảm tương ứng (21%/năm xuống còn 10,5%/năm).

TN